U ponedjeljak, 8. ožujka 2021. godine, u 11.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16/prizemlje, potpisat će se ugovori o financiranju programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi između Grada Rijeke i predstavnika ustanova čiji se programi i projekti financiraju.

Riječ je o projektima koje provode: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klinički bolnički centar Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Dom za odrasle osobe Turnić i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med te Gradsko društvo Crvenog križa rijeka.

Ugovore će potpisati gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i čelnici ustanova i institucija čiji se projekti i programi financiraju iz proračuna Grada u ovoj godini, i to temeljem godišnjeg Poziva za prikupljanje ponuda za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi. Čelnici ustanova koji će ovom prilikom potpisati ugovor su:

  • dr.sc. Petra Šuljić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka,
  • dr.sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,
  • sc. Đuliano Trdić dr.med. v.d. ravnatelja Ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb  – Hospicija “Marija Krucifiksa Kozulić”,
  • dr.sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci,
  • Martina Baiocco, ravnateljica Doma za odrasle osobe “Turnić”,
  • Marija Maras, ravnateljica Doma za starije osobe “Kantrida” Rijeka,
  • dr.sc. Vladimira Vuletić, dr.med. zamjenica ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka,
  • Alen Šimatić, dipl.oec., zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Primorsko-goranske županije,
  • prof.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • Željka Frković, ravnateljica Sv. Ane – Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja.

Za financiranje programa i projekata Gradskog Društva Crvenog Križa Rijeka te ustanova u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi Grad Rijeka u 2021. godini iz gradskog proračuna izdvaja 5.011.000,00 kuna.

Potpisivanju će prisustvovati i pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Karla Mušković.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar