U srijedu, 22. srpnja 2020. godine u 12 sati, u Salonu Grada Rijeke, održat će se potpisivanje Ugovora za nabavku preostalih 17 od ukupno 32 nova autobusa Autotroleja kroz projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ s ciljem  modernizacije postojećeg voznog parka kao i kompletne usluge javnog prijevoza.

Potpisivanju Ugovora prisustvovat će gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa suradnicima, direktor KD Autotrolej Alberto Kontuš, te predstavnici dobavljača: Bogdan Tihava, Mario Fabek i Zvonko Gabud iz tvrtke AUTO HRVATSKA Prodajno servisni centri d.o.o. te Robert Vrhovski ispred tvrtke AUTOBUS d.o.o.

Riječ je o nabavci 7 dizel zglobnih niskopodnih autobusa gradskog tipa marke MAN Lions City G, kapaciteta 143 putnika i 10 solo vozila gradsko-prigradskog tipa Crossway Low entry Iveco, kapaciteta 76 putnika koja kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP), ukupne vrijednosti 65 milijuna kuna s PDV-om.

Za realizaciju projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“  sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK). Ukupna vrijednost projekta je 81.003.357,91 kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 54.563.477,00 kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 65.602.795,91 kuna, a ostatak sredstava osigurali su KD Autotrolej d.o.o. te projektni partneri Grad Rijeka i Rijeka promet d.o.o.

Ciljevi projekta su unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenja operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila, prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika te povećanje dostupnosti informacija za putnike.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar