U četvrtak, 20. veljače 2020. godine, u 13.00 sati, u Salonu Grada Rijeke, Korzo 16/1, svečano će biti potpisan Ugovor za postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi.

Potpisivanju Ugovora prisustvovat će:

  • Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke,
    Tomislav Ćorić, Ministar zaštite okoliša i energetike,
    Siniša Kukić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
  • Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Rijeke,
    Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeka,
    Jasna Kukuljan, direktorica KD Čistoća d.o.o., Rijeka.

Prijavom na javni natječaj raspisan od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Grad Rijeka je pozivom prijavio izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi u visini od 37.301.045,00 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi u iznosu od  36.805.050,09 kuna, od čega Ministarstvo preko strukturnih i kohezijskih fondova EU priznaje 85% iznosa prihvatljivih troškova, odnosno, bespovratna sredstva koja se dodjeljuju sufinanciranjem prihvatljivih troškova iznose 31.284.318,09 kuna.

Preostala sredstva do ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 6.016.726,91 kuna snose Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave u „riječkom prstenu“ (Gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te Općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena) prema kriteriju procjene dosadašnjeg udjela pojedine JLS u ukupnoj količini otpada. Konačni iznosi učešća utvrdit će se po konačnoj realizaciji projekta.

Tehnološki proces postrojenja sortirnice obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

Rok provedbe projekta planiran je 24 mjeseca od donošenja Odluke o sufinanciranju, te se očekuje završetak gradnje do kraja 2021.g.

Po završetku potpisivanja ugovora planiran je obilazak Riperaja, Ul. Ivana Zajca 20.

Riperaj je prvi organizirani javni prostor u Republici Hrvatskoj u kojem korisnici mogu samostalno ili uz pomoć majstora besplatno popraviti neispravne sitne kućanske uređaje, razbijeni i oštećeni namještaj, odjeću, igračke i slično.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar

Skip to content