Do 29. listopada otvoren je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u školskoj godini 2021/2022.

Učeničke zadruge važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama kojim se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika te razvijaju njihovi potencijali i radne navike, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

Sagledavajući važnost rada učeničkih zadruga za podizanje poduzetničke klime i kulture u školama, Grad Rijeka u sklopu Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke od 2014. godine podupire njihov rad.

Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga, mjerom je predviđeno sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi kao i  sufinanciranje troškova edukacija iz područja produkt dizajna do 1.500,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Prije se podnose isključivo putem online obrasca

Protekle školske godine zbog protuepidemijskih mjera rad učeničkih zadruga bio je ograničen ili onemogućen, a ove godine učeničke zadruge nastavljaju s radom. Stoga je u gradskom proračunu za 2021. godinu za sufinanciranje učeničkih zadruga planirano ukupno 18.000,00 kuna.

Na javni poziv, objavljen na mrežnim stranicama Grada Rijeke, mogu se javiti učeničke zadruge osnovane u osnovnim školama i ustanovama koje obavljaju djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja Grada Rijeke.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke, gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava. Prijavitelji se prethodno registriraju na Informacijskom servisu Grada Rijeke, a potom ispunjavaju e-Obrazac prijave te prilažu (učitavaju) potrebnu dokumentaciju.

Interaktivna karta Trsata Učeničke zadruge

Interaktivna karta Trsata Učeničke zadruge

Zadruge osmišljavaju zanimljive proizvode

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, škole mogu stavljati u promet proizvode nastale kao rezultat rada učenika u učeničkim zadrugama, a sredstva stečena takvim prometom posebno se evidentiraju i ulažu u daljnji rad učeničkih zadruga.

Učeničke udruge razvijaju zanimljive proizvode i projekte. Tako je primjerice Učenička zadruga „Mići Trsaćani“ Osnovne škole Trsat provela projekt „Interaktivna šetnja Trsatom“, u sklopu kojeg su osmislili digitalnu interaktivnu kartu Trsata. Kako bi promovirali digitalnu kartu učenici su osmislili i proizveli prodajno-marketinški materijal: šalice, podmetače za čaše, privjeske za ključeve, mirise za auto, naljepnice za auto sa sloganom za Trsat te majice.

Učenička zadruga „Teslići“ Osnovne škole Nikola Tesla je, primjerice, proizvela keramičke proizvode koji pričaju riječke priče, poput keramičkih skulptura Trsatskog zmaja, hodočasnika, fratara, vraga, Adamićevih svjedoka, zvončara…

Učenička zadruga Drenova

Učenička zadruga Drenova

Rad Učeničke zadruge „Drenova“ OŠ Fran Franković usmjeren na područje izrade ukrasnih i uporabnih predmeta (vuneni proizvodi, drvene vješalice, kaširane kasice, slike od recikliranog materijala, mozaike, sapune i dr.).

Učenička zadruga „Cedar“ OŠ Kozala izradila je razglednice od drva s motivima Rijeke. Motivi Rijeke našli su se i na keramičkim puzzlama Učeničke zadruga „Mali Srdočani“ OŠ Srdoči.