Povodom obilježavanja Europskog dana broja 112 Područni ured civilne zaštite Rijeka održao je u OŠ „Nikola Tesla” „Dječju olimpijadu” na temu zaštite i spašavanja.

Obilježavanju dana 112 nazočio je, u ime Grada Rijeke, zamjenik gradonačelnika Nikola Ivaniš.

U realizaciji aktivnosti sudjelovali su predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Policijska uprava primorsko-goranska, Društvo crvenog križa PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite RH – Služba Rijeka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka i Savez izviđača Rijeke.

Edukacijom i igrama obuhvaćeno je oko 600 učenika, odnosno 27 razreda škole „Nikola Tesla”. Cilj ove aktivnosti je da se djecu educira o mogućim ugrozama i usvajanju novih vještina korisnih u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Dodatno da se kod mladih razvije i želja kako bi se kasnije kao volonteri mogli uključiti u sustav civilne zaštite.

Obilježavanje Dana europskog broja 112

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. Broj 112 se kao jedinstveni europski broj za hitne službe u državama Europske unije koristi od 1991. Zemlje članice EU pozvane su da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan kako bi što više građana Europske unije bilo upoznato s namjenom broja 112.

U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine. Uspostavljen je jedinstveni sustav sa zadaćom prijema svih hitnih poziva na broj 112, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi. Županijski centri 112 zaprimaju pozive upućene na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 neprekidno i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.

U 2019. godini u Hrvatskoj je zaprimljeno 1.487.386 poziva na broj 112 od kojih je 65 % bilo namjenskih, 34,9% nenamjenskih i 0,1% zlonamjernih poziva.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj prepoznat je kao sustav na koji se građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji, čime se Republika Hrvatska afirmira kao poželjno i sigurno turističko odredište.

Značajke i prednosti broja i Sustava 112, kako su sljedeće:

  • broj 112 građanima i turistima dostupan je 24 sata dnevno a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka.
  • pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima.
  • pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, kao što su lovci ili ronioci.
  • sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.
  • pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer pozivatelj jednim pozivom praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne i druge nadležne službe u određenoj situaciji.
  • hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.
Skip to content