Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je prvi trajni poziv za ITU gradove iz Europskog socijalnog fonda, s predviđenim trajanjem provedbe projekata od 18 do 24 mjeseci, ukupne vrijednosti 85.712.000,00 HRK, podijeljen po grupama na 7 urbanih aglomeracija/ područja u kojima će se projektne aktivnosti provoditi.

PDP se provodi u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Aktivnosti koje će biti financirane u okviru predmetnog PDP-a provodit će se s ciljem povećanja socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. To će se postići kroz razvoj/unaprjeđenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina, te kroz razvoj i unaprjeđenje interkulturalnih usluga/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/ područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

Projektne prijedloge biti će moguće podnositi od 20. siječnja 2020. godine, dok je krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga 18. prosinac 2020. godine.

Sve informacije o otvorenom trajnom pozivu mogu se pronaći mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda.