Provjerite ostvarujete li pravo na korištenje pomoći iz gradskog Socijalnog programa i javite se Gradu Rijeci (Šalter sala, Titov trg 3, Rijeka) svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Grad Rijeka nedavno je izmijenio Odluku o socijalnoj skrbi. Novom odlukom ustanovljene su nove kategorije građana koji ostvaruju pravo na pomoć, a i prošireni su dosadašnji oblici pomoći.

Socijalni kalkulator ažuriran je novim podacima i može Vam pomoći pri provjeri ostvarujete li pravo na gradsku pomoć.

U ovom članku osim popisa novih kategorija korisnika i novih oblika pomoći donosimo i popis potrebne dokumentacije koju trebate prikupiti i donijeti prilikom prijave za dobivanje određenih oblika gradske socijalne pomoći.

Dvije nove kategorije korisnika koje stječu pravo na gradske pomoći su:

 • jednoroditeljske obitelji  
 • osobe starije od 65 godina bez ikakvih prihoda

Nove oblike gradske socijalne pomoći mogu ostvariti i:

 • korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb 
 • korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu,
 • korisnici prava na osobnu invalidninu,
 • korisnici prava na socijalnu uslugu rane intervencije i
 • korisnici prava naknade do zaposlenja

Ukoliko ste se prepoznali u bilo kojoj od ovih kategorija, pozivamo Vas da članak pročitate do kraja.

Jednoroditeljske obitelji

Jednoroditeljska obitelj je ona koju čine jedan roditelj i dijete ili više djece. Za ostvarivanje pomoći za jednoroditeljske obitelji Grad Rijeka je propisao cenzus prihoda u iznosu koji je za 20% viši od uobičajenih cenzusa prihoda. To znači da uvjet prihoda kao jednoroditeljska obitelj zadovoljavate ukoliko je prihod Vašeg kućanstva:

 • dvočlano kućanstvo do 3.480,00 kuna,
 • tročlano kućanstvo do 4.680,00 kuna,
 • četveročlano kućanstvo  do 6.000,00 kuna,
 • ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 700,00 kuna i uvećava za 20 %

Ukoliko ste roditelj u jednoroditeljskoj obitelji i ukoliko se prihodi Vašeg kućanstva uklapaju u gradske propisane cenzuse prihoda, putem gradskog Socijalnog programa možete ostvariti sljedeća prava:

 • Pravo na naknadu troškova stanovanja (naknadu za troškove najamnine, naknadu za troškove isporučene toplinske energije, naknadu za troškove isporuke plina, naknadu za troškove komunalnih usluga) osim ako u vlasništvu ili suvlasništvu imate kuću ili stan koji vam ne služi za stanovanje, odnosno poslovni prostor ili kuću za odmor
 • Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta
 • Pravo na besplatnu hranu za dojenčad
 • Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima
 • Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola
 • Pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole

Dokumentacija

Što je od dokumentacije potrebno jednoroditelju (ocu ili majci koji/koja sam/sama živi s djetetom/djecom) za ostvarivanje prava na pomoći, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi?

Za ostvarivanje prava na sljedeće subvencije: jaslica i dječjeg vrtića,  marende i produženog boravka u osnovnoj školi, poklon bona za novorođenče, prehrane za novoređenče, poklon bona za udžbenike u osnovnoj školi, te subvencije za  javni prijevoz za redovite učenike/studente srednje škole/fakulteta trebate donijeti sljedeće:

 1. osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid ili preslika)
 2. osobna iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako je različito od podnositelja zahtjeva) (original na uvid ili preslika)
 3. OIB svih članova kućanstva (preslike)
 4. uvjerenje o prebivalištu/stalnom boravku svih članova kućanstva (ne prilaže stranka, Grad Rijeka preuzeo elektronički zapis), te potvrda o radnoj aktivnosti i prihodima članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP ovjeren od knjigovo|e ili platne liste za zadnja tri mjeseca ovjerene od knjigovo|e ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potpotvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
 5. izvadak iz matične knjige rođenih za samohranog roditelja i djecu (ne stariji od 6 mjeseci)

Da bi ostvarili i subvencije za troškove stanovanja jednoroditelji trebaju priložiti i sljedeću dokumentaciju :

 • vlasnički list ne stariji od 6 mjeseci i račun Ri-stana ili
 • ugovor o najmu stana sa pravnom osobom i račun Ri-stana ili
 • ugovor o najmu stana (tzv. podstanarina) ovjeren kod javnog bilježnika i Porezne uprave sa fizičkom osobom.

Osobe starije od 65 godina bez ikakvih prihoda

Ukoliko ste stariji od 65 godina, radno ste neaktivni i nemate nikakve osobne prihode, uvjet koji morate ispuniti da biste ostvarili pravo na mjesečnu pomoć od 150 kuna tiče se prihoda Vašeg kućanstva  koji ne smiju biti veći od:

 • dvočlano kućanstvo do 2.900,00 kuna,
 • tročlano kućanstvo do 3.900,00 kuna,
 • četveročlano kućanstvo  do 5.000,00 kuna,
 • ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 700,00 kuna.

Dokumentacija

Što je od dokumentacije potrebno osobi starijoj od 65 godina bez osobnog prihoda, za mjesečnu novčanu pomoć:

 1. osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid ili preslika)
 2. osobna iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako je različito od podnositelja zahtjeva) (original na uvid ili preslika)
 3. OIB svih članova kućanstva (preslike)
 4. izjava stranke u svrhu ostvarivanja prava na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda prema Odluci i socijalnoj skrbi Grada Rijeke (izjava br. 17)
 5. broj bankovnog tekućeg računa (preslika)
 6. potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka osobe za koju se traži pomoć
 7. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u RH
 8. potvrda o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju- zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vlasnik poduzeća ili obrta ili osoba sa slobodnim zanimanjem): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste za zadnja tri mjeseca ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog op}e nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka

Ukoliko ste korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb, Grad Rijeka omogućava Vam još i sljedeće oblike pomoći:

 • pravo na pučku kuhinju,
 • ukoliko imate djecu na redovnom školovanju u srednjoj školi i djecu koja su redoviti studenti, ostvarit ćete jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika od sljedeće školske i akademske godine (sredstva ove novčane pomoći isplaćivat će vam se na tekući račun).
 • ukoliko ste samac, omogućava vam se pravo na izdavanje poklon bona u iznosu od 1000 kn, kao za pomoć za nabavu kućanskog uređaja
 • ukoliko ste stariji od 65 godina i nemate prihode imate pravo i na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna mjesečno.
 • samcima i obiteljima u potpunosti će se subvencionirati mjesečni trošak isporuke plina tijekom cijele godine.

Dokumentacija

Što je od dokumentacije potrebno korisniku prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb za ostvarivanje sljedećih prava na sukladno Odluci o socijalnoj skrbi: prava na subvencije za javni prijevoz, dječji vrtić, marendu i produženi boravak u OŠ, poklon bon za novorođenče, poklon bon za udžbenike i troškove stanovanja:

 1.  rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra za socijalnu skrb Rijeka (originali na uvid i preslike)

Za ostvarivanja subvencije na troškove stanovanja potrebi su i sljedeći dokumenti:

 • vlasnički list ne stariji od 6 mjeseci i račun Ri-stana ili
 • ugovor o najmu stana sa pravnom osobom i račun Ri-stana ili
 • ugovor o najmu stana (tzv. podstanarina) ovjeren kod javnog bilježnika i Porezne uprave sa fizičkom osobom.

Ostali korisnici

Izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi proširena su prava još nekim kategorijama postojećih korisnika socijalnog programa. Riječ je o korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu, korisnicima prava na socijalnu uslugu rane intervencije i korisnicima prava naknade do zaposlenja.

Ukoliko pripadate jednoj od navedenih skupina, možete ostvariti pravo na naknadu za troškove stanovanja. To pravo obuhvaća naknadu za troškove najamnine, naknadu za troškove isporučene toplinske energije, naknadu za troškove isporuke plina i naknadu za troškove komunalnih usluga.

Ukoliko Vaša djeca pripadaju nekoj od gore navedenih skupina (odnosno koriste pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, na uslugu rane intervencije), onda možete ostvariti i u potpunosti subvencionirano pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima kao i pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola.

Korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici prava na osobnu invalidninu, ako su redoviti studenti ili učenici srednjih škola, od sljedeće školske i akademske godine mogu koristiti i  jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika.

Dokumentacija

Što je od dokumentacije potrebno zaposlenima, samozaposlenima, nezaposlenima, radno nesposobnima, umirovljenicima i kućanicama za ostvarivanje prava na troškove stanovanja:

 1. osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid ili preslika)
 2. osobna iskaznica nositelja kućanstva (ako je različito od podnositelja) (original na uvid ili preslika)
 3. OIB svih članova kućanstva
 4. izjava stranke u svrhu ostvarivanja prava na naknadu za troškove stanovanja prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke (izjava br. 1)
 5. rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka (CZSS Rijeka) o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka (originali na uvid i preslike)
 6. potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduze}a ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/ dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP potpisan i ovjeren od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili platne liste potpisane i ovjerene od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
 7. izvadak iz matične knjige rođenih za samohranog roditelja (ne stariji od 6 mjeseci)
 8. račun Ri-Stana d.o.o. s ispisom usluga/naknada (preslika)
 9. račun KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. s ispisom usluga/naknada (ako usluga nije uključena u -račun RI stana) (preslika)
 10. račun za električnu energiju s ispisom usluga/naknada (samo korisnici zajamčene minimalne naknade) (preslika)
 11. broj bankovnog tekućeg računa (samo najmoprimci; ako plaćanje najma nije uključeno u račun RI stana) (preslika)
 12. ugovor ili vlasnički list:
  • ugovor s pravnom osobom o najmu stana sa zaštićenom najamninom (original na uvid i preslika) ili
  • ugovor s fizičkom osobom o najmu stana sa zaštićnom najamninom (original na uvid i preslika) ili
  • ugovor s pravnom osobom o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom (original na uvid i preslika) ili
  • ugovor o davanju nužnog smještaja na korištenje (preslika) ili
  • vlasnički list (ne stariji od 6 mjeseci, original na uvid i preslika)
  • ugovor s fizičkom osobom o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom ovjeren kod javnog bilježnika i dostavljen poreznoj upravi (original na uvid i preslika)
  • izvadak iz matične knjige za najmoprimca stana sa slobodno ugovorenom najamninom kod fizičke osobe i za njegovog/njezinog (izvan) bračnog druga ili životnog partnera
 13.  broj bankovnog tekućeg računa (preslika).

Što je od dokumentacije potrebno redovitom učeniku srednje škole i redovitom studentu ukoliko je  korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu ili je dijete  smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog  branitelja:

 1.  osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (preslika)
 2.  osobna iskaznica učenika/studenta (ako je različito od podnositelja) (preslika)
 3.  OIB podnositelja zahtjeva
 4.  OIB učenika/studenta (ako je različito od podnositelja)
 5.  potvrda o redovitom školovanju učenika srednje škole ili studenta (preslika)
 6.  broj bankovnog tekućeg računa (preslika)
 7.  rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra za socijalnu skrb Rijeka (originali na uvid i preslike)
 8. rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava učenika/studenta na doplatak za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra za socijalnu skrb Rijeka (originali na uvid i preslike)
 9. rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava učenika/studenta na osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra za socijalnu skrb Rijeka (originali na uvid i preslike)
 10. potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu (preslika).

Što je od dokumentacije potrebno korisniku koji je redoviti učenik osnovne škole za pomoći u nabavi školskih knjiga

 1. osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid ili preslika)
 2. OIB svih članova kućanstva (preslike)
 3. uvjerenje o prebivalištu/stalnom boravku svih članova ku}anstva (ne prilaže stranka, Grad Rijeka preuzeo elektronički zapis)
 4. rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra za socijalnu skrb Rijeka (originali na uvid i preslike)
 5. rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra za socijalnu skrb Rijeka (originali na uvid i preslike)
 6. rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra za socijalnu skrb Rijeka (originali na uvid i preslike)
 7. rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu maloljetnog djeteta bez odgovaraju}e roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i preslika, te
 8. potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP ovjeren od knjigovođe ili platne liste za zadnja tri mjeseca ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • izvadak iz matične knjige rođenih za samohranog roditelja (ne stariji od 6 mjeseci)