U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, u Gradskoj vijećnici održana su predavana za građane o izgradnji drugog kolosijeka kroz Rijeku i uređenju Ciottine ulice.

Predavanje “Putujemo Rijekom vlakom”, odnosno prezentaciju projekta „Projekt izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije dionice željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani“, održao je Stjepan Kralj iz Instituta IGH, tvrtke kojoj je HŽ Infrastruktura povjerila izradu projektne dokumentacije.

Nakon provedene analize, najisplativijim i s ekološke strane najprihvatljivijim rješenjem pokazala se rekonstrukcija postojeće pruge i dogradnja drugog kolosijeka od kolodvora Škrljevo do kolodvora Matulji. Projekt uključuje rekonstrukciju 6 kolodvora, rekonstrukciju 4 postojeća i izgradnju 12 novih stajališta, ugradnju novog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podustava od kolodvora Škrljevo do kolodvora Šapjane te izgradnju središnjeg centra za upravljanje prometom u Baračevoj ulici.

Predviđena izgradnja galerija Sveta Ana, Bulevar i Ciottina

Na dionici od Škrljeva do Rijeke nalaze se dva jednokolosiječna tunela, s time da će se umjesto tunela Baudine na ulazu u Šrkljevo sagraditi novi, dok će se tunel Kalvarija u Rijeci proširiti za prolazak dvokolosječne pruge, čija je tehnologija izrade prilagođena činjenici da se tunel nalazi ispod velikog broja zgrada. Na istoj dionici je predviđena izgradnja novih galerija Sveta Ana, Bulevar i Ciottina, čijom izgradnjom će se otvoriti novi gradski prostori.

Jedan od najsloženijih objekata na trasi je izgradnja željezničkog mosta Rječina-Školjić, a konačno tehničko rješenje, koje uključuje povezivanje starog kamenog s novoplaniranim dijelom vijadukta, bit će dogovoreno u suglasnosti s mišljenjem Grada Rijeke i Konzervatorskog odjela.

Rok za izradu dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za projekt koji će omogućiti uključivanje željeznice u javni gradski prijevoz je kraj 2019. godine. Studija utjecaja na okoliš idućeg bi se mjeseca trebala naći na javnoj raspravi, idejni projekt u fazi je pregledavanja, a studija isplativosti će se vjerojatno morati revidirati nakon što se izaberu konačna tehnička rješenja.

Zbog dogradnje drugog kolosijeka i potrebne denivelacije, očekuje se uklanjanje određenog broja postojećih stambenih objekata u užemu području pruge. Kako je kazao Kralj, prema trenutnom stanju dokumentacije predviđeno je uklanjanje 42 građevine, uključujući 24 stambena objekta, ali i garaže, šupe, željezničke zgrade, skladišta, pomoćne zgrade i drugo.

Građani sva pitanja mogu svoja pitanja uputiti HŽ Infrastrukturi putem e-maila infrastruktura.upiti@hzinfra.hr ili poštom na HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb.

Ciottina ulica u Europskom tjednu mobilnosti zatvorena za promet

Ciottina ulica u Europskom tjednu mobilnosti zatvorena za promet

„Kako građani Rijeke vide Ciottinu ulicu?“

Valentina Vukelić iz Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem održala je predavanje „Kako građani Rijeke vide Ciottinu ulicu?“, prezentiravši rezultate preliminarnog ispitivanja stavova građana o prenamjeni dijela Ciottine ulice u pješačku zonu. Anketa među građanima je provedena tijekom prošlogodišnjeg obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti, u sklopu kojeg je Ciottina ulica na tjedan dana proglašena pješačkom zonom, dok je taj period ove godine produžen na dva tjedna.

U anketi je sudjelovalo 166 građana, koji su odgovarali na deset pitanja usmjerenih na ispitivanje o trenutnom stanju i potencijalnim sadržajima Ciottine. Anketa je pokazala da 86% ispitanika Ciottinu ulicu zamišlja kao pješačku zonu, a najviše ih zanima povećanje ugostiteljske ponude, zelenila te kulturnih sadržaja. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem tijekom ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti nastavlja s ispitivanjem mišljenja građana o ovoj ideji, do čije eventualne realizacije treba pribaviti još niz mišljenja građana i provesti analize vezane promet, parkiranje, sadržaje i drugo.

Program Europskog tjedna mobilnosti osmišljen je u suradnji Grada Rijeke, KD-a Čistoća, Prirodoslovnog muzeja Rijeka, TD Rijeka 2020, Doma mladih, HŽ infrastrukture i Book caffea Dnevni boravak.

Europski tjedan mobilnosti održava se od 16. do 22. rujna, a program je usmjeren na održivu mobilnost, sprječavanje emisije štetnih plinova te kvalitetniji način života u urbanim sredinama.