Predavanjima održanim u Gradskoj vijećnici započelo je obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti u Rijeci.

Azra Benčan iz Rijeka prometa predstavila je rezultate izrade izvedbenog projekta označavanja biciklističke trase od Preluka do centra grada.

Europski tjedan mobilnosti tri predavanja

Azra Benčan iz Rijeka prometa

Planirana biciklistička trasa je fotodokumentirana i predstavljena po svojim sekcijama. Dužina projektirane trase iznosi 9.5 kilometara i prati koridor državne glavne biciklističke rute pod nazivom EuroVelo 8, odnosno prometnice Preluk – Opatijska – Istarska – Liburnijska – Zvonimirova – Krešimirova – Žabica – Adamićev gat – Splitska – Jadranski trg.

S obzirom na postojeću infrastrukturu, prostorno-urbanističke uvjete te prometno opterećenje glavnog prometnog koridora kroz grad Rijeku, manji dio biciklističke trase vođen je uz rub kolnika, dok je veći dio trase vođen nogostupima, tzv. biciklističko-pješačkim stazama koje mogu biti izvedene kao zajednička prometna površina izvedena u istoj razini označena samo prometnim znakom (bez razdjelne crte) ili zajednička prometna površina u istoj razini s posebnim dijelom za kretanje biciklista i pješaka označena oznakama na kolniku (s razdjelnom crtom) i prometnim znakovima.

Europski tjedan mobilnosti tri predavanja

pročelnik Srđan Škunca

Pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđan Škunca istaknuo je da su riječki električni bicikli, postavljeni na nekoliko lokacija u sklopu projekta Ricikleta, zamišljeni kao trajni oblik mikromobilnosti, a za njihovo korištenje je potrebna infrastruktura, pa je stoga i planirana biciklistička staza.

Predstavljena su i riječka iskustva vezana za iznajmljivanje električnih romobila, a prezentirao je Ivan Begović, Operations Manager | Rentals Croatia & Italy, ispred tvrtke Bolt.

Europski tjedan mobilnosti tri predavanja

Ivan Begović iz Bolta

S obzirom na postignute rezultate, ali i samu narav korištenja Bolt romobila, kazao je Begović, možemo reći da je pilot projekt uvođenja romobila u Rijeku bio uspješan.
Informacije koje smo prikupili o gradu, ponašanju korisnika i građana, migracijama građana, ali i
sezonskim specifičnostima možemo iskoristiti kao bazu za izgradnju bolje infrastrukture, bolje
usmjerenje marketiških, turističkih, ali i lokalnih napora prema građanima, stvaranje novih inicijativa
i vrsta zanimacija za mlade te istovremeno stvarajući pozitivan ekološki utjecaj”, kazao je Begović, naglasivši, između ostaloga,

Podijelio je i problematiku s kojom se Bolt susreće u Rijeci, a to je ponajviše vandalizam te predložio niz proaktivnih rješenja za tu problematiku koja se prvenstveno koncentriraju na edukaciju. Boltu je svakako cilj održiva mobilnost, „stvaranje gradova za građane, ne automobile“, dodao je Ivan Begović.

Europski tjedan mobilnosti tri predavanja

Vedran Kirinčić s Tehničkog fakulteta

Sljedeće predavanje pod nazivom “Sigurno i zdravo uz održivu mobilnost” održao je doc. dr. sc. Vedran Kirinčić s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pored pregleda trenutnog stanja u RH, poslovnih izazova i prilika, s naglaskom na elektromobilnost, analizirani su i primjeri dobre prakse na regionalnoj i lokalnoj razini. Naglasio je da Hrvatska dobro stoji s obzirom na izvore obnovljive energije, ali su neke turističke destinacije sve više opterećene. Tu je analiziran Krk koji radi na strategiji nulte emisije stakleničkih plinova do godine 2030.

Prezentacije s predavanja mogu se pogledati u nastavku:

Europski tjedan mobilnosti  je manifestacija koja se održava od 16. do 22. rujna gdje se brojnim aktivnostima promovira održiva urbana mobilnost, sprječavanje emisije štetnih plinova te kvalitetniji način života i kultura življenja u urbanim sredinama.

Više o programu obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti u Rijeci 2021.