U četvrtak, 2. prosinca 2021. godine, u 11.00 sati, u Informativnom centru Grada Rijeke (Ri Info), Korzo 18b, bit će predstavljeni promotivno-edukativni letci o pravilnoj prehrani namijenjeni mladima, a dio su aktivnosti usmjerenih na zdravlje mladih u okviru Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Riječ je o tri tematski povezana letka s informacijama koje usmjeravaju mlade na pravilnu prehranu, s praktičnim savjetima kojima se nepravilna navika hranjenja može promijeniti u pravilnu te s informacijama o najčešćim poremećajima hranjenja, njihovim rizicima i posljedicama.

Aktivnost će predstaviti:

  • dr. sc. Goran Palčevski, zamjenik gradonačelnika Rijeke
  • Karla Mušković, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke
  • dr.sc. Greta Krešić, voditeljica Katedre za hranu i prehranu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Svaki letak tiskan je u 2000 primjeraka i bit će distribuirani srednjoškolskim ustanovama na području Rijeke i okolice, a uskoro će biti dostupni i u digitalnoj formi na mrežnoj stranici Grada Rijeke i Facebook stranici portala svejeok.hr.

Aktivnost je dio Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine, strateškog  dokumenta koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar