Grad Rijeka pokrenuo je multimedijalni portal Moja Rijeka, čija je svrha ostvarivanje čvršće i brže dvosmjerne komunikacije s građanima. Novi portal će dinamičnim sadržajem biti bliži mlađoj publici koja osim klasičnih vijesti na portalima očekuje video i audio sadržaje, a u njemu će biti integrirani svih gradskih servisi.

Novi portal predstavili su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Vanja Smokvina, urednik portala Zoran Žmirić, direktor WebBurze Mario Stipanović, i voditelj projekata u WebBurzi Danijel Kašaj, tvrki koja je radila na dizajnu i rješenjima navigacije portalom, te Denis Redić direktor tvrtke Astoria centar putem koje će u novinarskom i uredničkom smislu održavati portal.

Predstavljajući portal Moja Rijeka, gradonačelnik Obersnel je naglasio da je Rijeka već dulje vrijeme grad lider u primjeni informatičkih tehnologija. Tako je putem projekta Rijeka-inteligentni grad poboljšana je kvaliteta u pružanju svih usluga prema građanima elektroničkim putem.

“Pokretanje multimedijalnog portala dio je nastojanja otvaranja uprave prema građanima i razvijanja bolje dvosmjerne komunikacije. Dok postojeći portal rijeka.hr prati događanja iz gradske uprave, gradskih ustanova te komunalnih i trgovačkih društava, multimedijalni portal će ponuditi i sadržaje koji nisu u direktnoj vezi s radom Grada Rijeke. Na ovakav način želimo što više istaknuti vijesti iz Rijeke za sve one koje događanja u Rijeci na bilo koji način zanimaju,” kazao je gradonačelnik Obersnel, izrazivši uvjerenje da će građani svih dobi i interesa naći nešto zanimljivo na multimedijalnom portalu.

Kako je kazao pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Smokvina, portal rijeka.hr dnevno zabilježi prosječno 5.000 posjetitelja, dok je cilj da portal Moja Rijeka ima dvostruko više posjetitelja. Napomenuo je kako je portal Moja Rijeka još jedan od načina na koji se građane želi animirati na sudjelovanje u procesima upravljanja i odlučivanja u gradu, naglasivši kako se novi gradski portal temelji na interakciji, personalizaciji i transparentnosti.

Glavni urednik Zoran Žmirić je rekao da je želja da multimedijalni portal bude riječki prozor u svijet. Jedna od glavnih karakteristika ovog portala je što posjetitelji imaju mogućnost registracije, a kao registrirani korisnici mogu unositi svoje sadržaje (foto-galerije, najave događanja) koje uredništvo može dodatno istaknuti, potom komentirati uredničke i korisničke sadržaje, dodavati ih u favorite, doprinositi rubrikama Tužibaba (javni komentari vezani za život u gradu) i Vaš glas (koji ne moraju nužno biti pritužbenog karaktera), u okviru kojih građani odnosno posjetitelji portala mogu tekstom i/ili fotografijom ukazati na negativne, ali i pozitivne stvari koje se tiču života u gradu, a mogu napisati i svoje mišljenje o bilo kojoj temi. Također, registrirani korisnici mogu dodavati druge registrirane korisnike u kontakt listu te odabrati žele li pratiti što se s njima događa (na individualnoj osnovi).

Portal Moja Rijeka

Portal Moja Rijeka

Portal Moja Rijeka svakom korisniku omogućuje kreiranje personalizirane naslovnice čiji se sadržaj odabire na stranici Teme koje pratim nakon Registracije i prijave. Korisnici mogu pratiti aktivnosti drugih korisnika na portalu koje će odabrati, a koje će susretati u komentarima i diskusijama sadržaja.

Registrirani korisnici imaju potpuno personaliziranu naslovnicu čije su odlike prikaz svih sadržaja označenih tagovima koje je korisnik unaprijed odabrao ili upisao, potom sadržaji po dijelovima grada od interesa (korisnik odabire koje dijelove grada želi pratiti), zatim uvid u ono što rade (komentiraju, objavljuju) korisnici s kontakt liste kao i kalendar aktualnosti, odnosno arhiva sadržaja po danima.

Važan dio portala predstavljaju Servisne informacije putem kojih posjetitelji portala mogu doznavati o stanju u prometu u Rijeci putem interaktivne karte grada i prometnih kamera, o kakvoći mora, zraka, vode i koncentraciji peluda u Rijeci putem podataka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, o aktualnim komunalnim radovima u Rijeci, o trenutnom stanju u popunjenosti gradskih parkingu te o informacijama koje dnevno donosi Županijski centar 112.

Portal objedinjuje e-usluge Grada Rijeke koje uključuju: interaktivni plan grada Rijeke, interaktivni on-line ortofoto s katastarskim planovima, interaktivni Generalni urbanistički plan, Ulice grada Rijeke s porijeklom naziva, Karta buke, Školski infocentar, Rubrika Pitajte-odgovorit ćemo, link na postojeći portal grada Rijeke www.rijeka.hr, pregled ulica i kućnih brojeva grada Rijeke, potom Uvid u informacijske servise s mogućnošću on-line plaćanja (on-line digitalno potpisana porezna rješenja, on-line plaćanje komunalnih troškova, on-line uvid u stanje kredita za otkup stana, pregled potrošnje plina i unos očitanih iznosa plinomjera, zakup poslovnih prostora, on-line obrasci…), Uvid u predmete prostornog uređenja i građenja, kao i brošuru s informacijama o svim e-uslugama grada Rijeke.

Za korisnike će posebno zanimljiv biti dio portala koji omogućuje prijenos uživo (live stream) iz Gradske vijećnice putem kojeg će se moći pratiti sjednice Gradskoga vijeća, ali i ostali događaji koji se odvijaju u Gradskoj vijećnici, a koji su zanimljivi javnosti.