Grad Rijeka izmijenio je svoju Odluku o socijalnoj skrbi kako bi se ona dopunila s novim oblicima pomoći koje mogu koristiti socijalno ugroženi građani.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i Karla Mušković, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke predstavili su javnosti nova prava u sklopu riječkog socijalnog programa. Cilj ovog predstavljanja bio je pozvati građane da se jave i iskoriste svoja prava koja su im ovom Odlukom omogućena.

Nakon što je stupila na snagu nova odluka o socijalnoj skrbi, na jučerašnjem kolegiju gradonačelnik Obersnel utvrdio je visine iznosa svakog pojedinog prava koje se može ostvariti temeljem nove Odluke.

Procjenjuje se da će novim oblicima pomoći biti dodatno obuhvaćeno 4.500 građana Rijeke koji do sada nisu bili korisnici Socijalnog programa Grada Rijeke, za što će se izdvojiti još oko 5 milijuna kuna iz proračuna Grada Rijeke te Komunalnih društava Grada Rijeke.

Izmjene su sljedeće:

 • podignut je cenzus za samačka kućanstva po uvjetu prihoda s 2.000,00 na 2.300,00 kuna;
 • uvedene su dvije nove kategorije korisnika – jednoroditeljske obitelji i osobe starije od 65 godina bez ikakvih prihoda; ta se mjera pretežito odnosi na domaćice
 • kategorija osoba s tjelesnim i intelektualnim oštećenjem je proširena na još dvije pod kategorije – djecu koja koriste uslugu rane intervencije i korisnike naknade do zaposlenja;
 • prošireno je i pravo korištenja pučke kuhinje na sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
 • djeci i mladima, korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, uvodi se novo pravo;
 • samcima – korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb pomoći će se prvi nabavci kućanskih uređaja;
 • širi se pravo na naknadu za troškove isporuke plina;
 • širi se pravo na besplatnu hranu za dojenčad.

Dakle, prava iz Socijalnog programa Grada Rijeke šire se na određene kategorije građana koje do sada nisu bile obuhvaćene.

Podignut je cenzus za samačka kućanstva po uvjetu prihoda s 2.000,00 na 2.300,00 kuna pa su tako pravo na korištenje mjera iz Socijalnog programa dobili svi samci s primanjima do 2.300,00 kuna.

Uz proširenje socijalnog uvjeta i uvjeta prihoda koji se odnosi na samca, dodana su i dva nova uvjeta kojima se socijalni program širi i to uvjet jednoroditeljstva i uvjet starije radno neaktivne osobe.

Uvjet jednoroditeljstva zadovoljava obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu odnosno djeci te su im prihodi za 20% viši u odnosu na minimalne prihode (cenzuse) utvrđene za mogućnost primanja određenih oblika gradske socijalne pomoći. Cenzusi za ovu kategoriju građana tako iznose:

 • za dvočlano kućanstvo 3.480,00 kuna
 • za tročlano kućanstvo 4.680,00 kuna
 • četveročlano 6.000,00 kuna i tako dalje.

Uvjet starije radno neaktivne osobe ispunjava osoba u dobi od 65 i više godina koja je bez osobnih prihoda, a čiji se članovi kućanstva uklapaju u postojeće cenzuse. Ove će osobe dobivati mjesečnu novčanu potporu u iznosu od 150 kuna.

Izmjenama u Socijalnom programu Grada Rijeke kategorija osoba s tjelesnim i intelektualnim oštećenjem je proširena na još dvije pod kategorije pa sada i djeca koja koriste uslugu rane intervencije i korisnici naknade do zaposlenja mogu koristiti prava iz Socijalnog programa.
Proširuje se i pravo korištenja pučke kuhinje na sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, a ne samo radno nesposobne kao što je to bilo do sada.

Djeci i mladima, korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, a koji su redoviti učenici srednjih škola ili studenti će se odobriti poklon bon za kupnju knjiga i pribora kao mjera socijalnog ulaganja. Ova mjera bit će u primjeni od početka nove školske odnosno akademske godine.

Samcima korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka će se jednom godišnje izdavati vaučeri za kupnju kućanskih uređaja u iznosu od 1000 kuna.

Širi se i pravo na naknadu za troškove isporuke plina i to na korisnike zajamčene minimalne naknade pro Centru za socijalnu skrb.

I na kraju, širi se pravo na besplatnu hranu za dojenčad i to na korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu.

Svi građani Rijeke koji smatraju da se uklapaju u opisane kriterije mogu to provjeriti na brojeve telefona: +385 51 209 625, +385 51209 362, +385 51 209 622, +385 51209 626 i pozivaju se da to učine.

O SOCIJALNOM PROGRAMU GRADA RIJEKE
Kako je prigodom predstavljanja novih prava naglasio gradonačelnik Obersnel, riječki socijalni program je već dugi niz godina specifičan po tome što nudi znatno veću razinu zaštite socijalno ugroženih građana od onog što je propisano zakonom. Naime, zakon nalaže tek podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji za korisnike državnog prava na zajamčenu minimalnu naknadu te osiguranje sredstava za prihvatilišta za beskućnike dok socijalni program Grada Rijeke danas nudi čak 23 različita oblika pomoći koje može koristiti bitno veći broj socijalno ugroženih građana no što je propisano zakonom, sve s ciljem ostvarenja višeg standarda njihove zaštite.

Tako je primjerice, u 2016. godini, ukupan broj korisnika  svih gradskih socijalnih prava i pomoći, a riječ je o cjelokupnim kućanstvima ili pojedinim članovima kućanstva,  iznosio gotovo 9000, a ukupan broj ostvarenih prava 15.957.  “Da smo se striktno držali zakona, gradska socijalna prava i pomoć bi moglo koristiti samo 1.302 kućanstva. Svi ostali korisnici ostvarili su prava zahvaljujući izrazitoj socijalnoj orijentaciji Grada Rijeke i socijalnoj politici kakvu u Hrvatskoj ne provodi niti jedan drugi grad. Uvođenjem ovih novih kategorija, Socijalnim programom Grada Rijeke dodatno je podignut standard zaštite najugroženijih skupina građana.
Inače, godišnje se Socijalnim programom Grada Rijeke, primjerice u prošloj godini, izravno ili neizravno štitilo oko 9000 kućanstava, a opisanim izmjenama to će pravo, prema procjenama, steći još oko 4.500 građana. U ovoj će se godini tako za Socijalni program izdvojiti preko 35 milijuna kuna”, rekao je gradonačelnik..

POSEBNA BRIGA POSVEĆENA DJECI
Socijalni program Grada Rijeke dugi niz godina posebnu pažnju posvećuje jednoj od najosjetljivijih kategorija u društvu, djeci i mladima, među ostalim i kako bi se pokušalo spriječiti da ih loša materijalna situacija njihovih obitelji zaustavi u ostvarenju potencijala koje imaju. Trenutno socijalni program Grada Rijeke obuhvaća 2.502 djeteta i mlade osobe iz socijalno ugroženih obitelji, a za različite oblike pomoći djeci u ovoj školskoj godini utrošit će preko 9 milijuna kuna, među ostalim i za prehranu djece u školama.
U ovoj školskoj godini pravo na besplatni obrok u školi ima oko 1.400 djece, većina njih kroz Socijalni program Grada Rijeke dok obroke za njih 178 djece financira Zaklada “Hrvatska za djecu”.
Za djecu iz socijalno ugroženih obitelji osigurano je i besplatno adaptirano mlijeko ukoliko se radi o dojenčadi rizična zdravstvenog statusa, zatim poklon-bon za opremu za novorođenče, poklon-bon za udžbenike za osnovnu školu te novčana potpora za školski pribor za djecu stradalnika iz Domovinskog rata koja redovito pohađaju srednju školu ili fakultet. Socijalno ugrožena djeca i mladi u Rijeci mogu, uz to, ostvariti i godišnju pomoć za potpuno ili djelomično podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima, za troškove obroka u produženom ili cjelodnevnom boravku te za podmirenje troškova prijevoza javnim gradskim prijevozom. Uz nabrojane socijalne pomoći, djeca se štite i pravima namijenjenima cjelokupnim kućanstvima.
Ukupno 2.502 riječka djeteta i mlade osobe u dobi do 29 godina tijekom pedagoške/školske/akademske 2016./2017. godine koristi 4.187 oblika pomoći namijenjenih izjednačavanju mogućnosti u odgoju i obrazovanju.

Treba reći i da Grad Rijeka osigurava i stipendije za učenike koji dolaze iz obitelji težeg materijalnog stanja.
Korisnici Socijalnog programa Grada Rijeke imaju pravo i na jednokratni poklon-bon u vrijednosti 2000 kuna za nabavu opreme za novorođenče i može ga ostvariti kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili kućanstvo čiji su prosječni mjesečni prihodi niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva te novorođenče – dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida iz Domovinskog rata.

Dodatno, korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke dostupna je i jednokratna novčana potpora za opremu novorođenog djeteta koja se dodjeljuje svim riječkim obiteljima za rođenje djeteta. Ta potpora iznosi za prvo dijete 1.500,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, te za treće i svako slijedeće dijete 3.000,00 kuna.

GRAĐANI MOGU KORISTITI RAZLIČITE OBLIKE POMOĆI
Grad Rijeka nastoji zadržati i unaprjeđivati visoku razinu socijalne zaštite građana kojima su na raspolaganju razna prava u obliku naknada različitih mjesečnih troškova (stanovanje, prijevoz, zdravstvene i socijalne usluge i sl.), odnosno redovitih novčanih potpora (za umirovljenike) ili jednokratnih potpora u obliku poklon-bonova (npr. poklon-bon za opremu novorođenčeta, poklon-bon za školske knjige).
Oblici pomoći segmentirani su s obzirom na specifične potrebe pojedinih kategorija korisnika (npr. najsiromašnija kategorija građana ima mogućnost korištenja gotovo svih oblika predviđenih pomoći ovisno o sastavu kućanstva, dok su primjerice mjere za osobe s invaliditetom uglavnom usmjerene na povećavanje njihove mobilnosti i sprječavanje socijalne izolacije). Bitno je i socijalno ulaganje u budućnost djece i mladih kroz niz mjera kojima im se olakšava obrazovanje. Sva propisana prava i oblike pomoći, uz hrvatske državljane s prebivalištem u Rijeci, mogu ostvarivati i stranci te osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Rijeke.

SKRB ZA OSOBE “BEZ KROVA NAD GLAVOM”
Osobe bez “krova nad glavom” smještene su u prostorima Prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje, u prihvatilištu kojeg je Grad Rijeka otvorio u suradnji s Udrugom Oaza, u stambenoj zajednici za beskućnice, u nužnom smještaju Grada Rijeke i konačno, po potrebi, u prostorijama Crvenog križa.
Prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje je prostor u kojem borave beskućnici dobilo na korištenje od Nadbiskupije, a Grad financira program koji se odnosi na smještaj beskućnika. Kapacitet ovog Prihvatilišta je 12 osoba.
Prihvatilište koje je Grad Rijeka otvorio u suradnji s Udrugom “Oaza” ima kapacitet 14 osoba i koristi se temeljem uputnice centara za socijalnu skrb. Grad financira rad ovog prihvatilišta u potpunosti, s 460.000 kuna godišnje.
Osim navedenog, tu je i stambena zajednica za žene beskućnice za koju je Grad Rijeka osigurao i uredio prostor, te dao na korištenje bez naknade. Kapacitet je 6 korisnica. Korisnice se smještavaju isključivo putem Centra za socijalnu skrb Rijeka, a rad stambene zajednice financira resorno ministarstvo.
Isto tako, po potrebi, Grad financira smještaj osoba koje se zateknu u nepovoljnim situacijama, posebno žene s djecom, u prostorima Gradskog Crvenog križa Rijeka.

Rijeka je jedini grad u Hrvatskoj koji ima osiguran nužni smještaj za svoje građane koji si sami ne mogu omogućiti adekvatan prostor za život. U ove objekte se smještaju socijalno ugroženi građani, korisnici trajnih oblika prava Centra za socijalnu skrb Rijeka. Trenutno je u objektima nužnog smještaja smješteno oko 450 osoba, samaca i obitelji. Grad Rijeka godišnje za nužni smještaj izdvaja oko 630 tisuća kuna.