U Gradskoj vijećnici Grada rijeke održana je prezentacija publikacije “Zdravstveni profil grada Rijeke”, nastale u okviru projekta Rijeka – zdravi grad. Publikaciju autora Kristine Dankić, Karle Mušković i Ankice Perhat, prisutnima je predstavila pročelnica u Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb grada Rijeke, gospođa Ankica Perhat.

Ankica PerhatIzrada gradskog profila zdravlja jedan je od najvažnijih zadataka svih članica pokreta zdravih gradova naglasila je na početku prezentacije pročelnica Perhat.

Zdravstveni profil grada Rijeke daje prikaz, za grad relevantnih podataka u svezi zdravlja i čimbenika koji su s njim povezani te predstavlja osnovu budućeg gradskog plana zdravlja. Ovim profilom nastojalo se prezentirati što više podataka u svezi zdravlja građana. Prikazani su svi relevantni podaci koji su u trenutku izrade bili dostupni. Profil zdravlja grada Rijeke uključuje temeljne podatke o karakteristikama populacije grada Rijeke, podatke o vitalnim događajima kao što su rođenje i smrt, te ostalim područjima poput zdravstvenog statusa stnovništva, životnom stilu građana, uvjetima u kojima žive.
Predstavljanje publikacije Zdravstveni profil grada RijekePročelnica Perhat posebno se zahvalila svima koji su na bilo koji način dali doprinos u izradi ove neobično korisne publikacije izrazivši nadu da će ona biti od koristi mnogima, ali i potaknuti brojne nove ideje i akcije usmjerene na unapređenje zdravlja i života građana Rijeke. Svi prisutni dobili su po primjerak publikacije “Zdravstveni profil grada Rijeke”, a ova je prigoda iskorištena da se prisutni upoznaju sa simpatičnom i korisnom brošuricom “Grad Rijeka – za zdravo starenje” koja govori o uslugama namijenjenim starijim osobama kojima Grad Rijeka pruža određenu vrstu potpore te gdje se mogu dobiti informacije o tim uslugama.

Na kraju je g. Vlado Kon, savjetnik u Zavodu za informatičku djelatnost u Gradu Rijeci, upoznao prisutne o internet – “Infoservisu” Grada Rijeke. Kroz kratku prezentaciju prisutni su upoznati s načinom korištenja “Infoservisa” te mogućnostima koji im on pruža, što je isto tako jedna od pretpostavki za jednostavniji i kvalitetniji način rješavanja svakodnevnih problema, a samim time i bolje kvalitete života.

Skip to content