Projekt će, u četvrtak, 23. siječnja 2020. godine s početkom u 10,30 sati, u Vijećnici Grada Rijeka, Korzo 16, Rijeka prezentirati predstavnici HŽ Infrastrukture d.o.o. te predstavnici tvrtke Institut IGH d.d.., izrađivači navedene projektne dokumentacije,

Projekt izgradnje drugog kolosjeka

Projekt izgradnje drugog kolosjeka

Predstavnici HŽ Infrastrukture d.o.o. (nositelj Projekta) te predstavnici tvrtke Institut IGH d.d.. (član zajednice ponuditelja koji su izrađivači navedene projektne dokumentacije) pozivaju na prezentaciju Projekta „Izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“, koja će se održati u četvrtak 23. siječnja 2020. godine s početkom u 10,30 sati u vijećnici Grada Rijeka, Korzo 16, Rijeka.
Projekt s 85% sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility).

Cilj prezentacije bit će građanima prikazati projektirana rješenja za izgradnju drugog kolosijeka i obnovu i modernizaciju postojeće pruge te prikaz granica obuhvata s ishođenom lokacijskom dozvolom. Posebna pozornost bit će posvećena prednostima koje će provedbom Projekta dobiti građani Rijeke u prometnom sustavu Grada Rijeke i njegove okolice.

HŽ Infrastruktura logotip