Na Sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 14. svibnja 2015. prihvaćeno je Izvješće o realizaciji Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020. u 2014. godini.