Što se želi postići programom subvencioniranja?

Programom se želi omogućiti povoljnije uvjete financiranja ulaganja u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, investicijskih projekata te projekata ulaganja u turističku infrastrukturu na području grada Rijeke, a sve u funkciji samozapošljavanja, novog zapošljavanja, podizanja kvalitete turističkih smještajnih kapaciteta, odnosno podizanja poduzetničke konkurentnosti.

Koliko je sredstava osigurano u gradskom proračunu za provedbu programa, koje banke sudjeluju u programu?

Ukupni predviđeni iznos osiguran u Proračunu Grada Rijeke za ove subvencije je 500 tisuća kuna, a namijenjen je za subvencioniranje kamatnih stopa i naknade za obradu kredita koje će poduzetnici moći realizirati kod šest poslovnih banaka uključenih u Program: Zagrebačkoj banci, Erste&Steiermarkische banci, Raiffeisen banci, Podravskoj banci, OPT banci i Hrvatskoj poštanskoj banci.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te imaju sjedište na području grada Rijeke. Također, prijavu mogu podnijeti i fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) s prebivalištem i objektom u kojeg ulažu na području grada Rijeke.

Za koja se ulaganja može, a za koja ne može dobiti subvencija?

Prihvatljiva ulaganja:

 • za nove investicije/ulaganja (nabava strojeva, opreme),
 • izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • ulaganja u postojeće smještajne turističke kapacitete te
 • obrtna sredstva do 30% iznosa kredita u funkciji investicije.

Neprihvatljiva ulaganja:

 • financiranje ekološki neprihvatljivih projekata,
 • kupovina građevinskog zemljišta i nekretnina,
 • kupovina prijevoznih sredstava (osim u slučaju kada motorno vozilo predstavlja osnovno sredstvo za obavljanje djelatnosti),
 • kupovina udjela u trgovačkim društvima, ulaganje u vrijednosnice, ulaganje u kockarnice,
 • osiguranje i financijsko posredovanje te
 • refinanciranje postojećih kredita.

Koji su opći uvjeti za ostvarenje prava iz programa?

 • Iznos kredita: od 50.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Iznimno, za korisnike iz kategorije Privatni iznajmljivači od 30.000,00 do 500.000,00 kuna.
 • Kamatna stopa: kamatnu stopu dogovaraju korisnik kredita i poslovna banka neposredno. Grad Rijeka subvencionira kamatu na odobrene kredite:
  • do 4 postotna boda za prve dvije godine otplate
  • do 2 postotna boda za ostatak vremena do utvrđenog krajnjeg roka subvencioniranja kamata
  • dodatno s 0,5 postotna boda za poduzetnike koji ulažu u proizvodne kapacitete za cijelo vrijeme trajanja subvencioniranja.
 • Naknada za obradu kredita: Grad Rijeka subvencionira naknadu za obradu kredita u cijelom iznosu, do maksimalno 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

Na koji se način podnose prijave?

Prijave na Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koji su dostupni u Javnom pozivu. Isti se obrasci mogu dobiti u Odjelu za poduzetništvo na adresi: Trg Sv. Barbare 2/1.

Do kada se podnose prijave?

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, a najkasnije do 15. listopada 2018. godine.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel: 209-214 ili 209-590 ili putem e-maila dario.dobrilovic@rijeka.hr.