KD Čistoća od 23. ožujka 2020. godine, s obzirom na okolnosti vezane uz koronavirus, privremeno obustavlja usluga prikupljanja glomaznog otpada putem baja na lokalitetima po mjesnim odborima grada Rijeke, a privremeno se zatvaraju i reciklažna dvorišta Mihačeva Draga i Pehlin kao i mobilno reciklažno dvorište.

Odluka vrijedi do opoziva odluke, a o ponovnoj dostupnosti usluge korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Nakon opoziva odluke, usluga će se nastaviti pružati prema važećem rasporedu koji je dostupan na mrežnim stranicama mjesnih odbora Grada Rijeke, kao i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Također se do opoziva odluke ukida i usluga prikupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika te se privremeno zatvaraju reciklažna dvorišta Mihačeva Draga i Pehlin kao i mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom.

Informacije su dostupne na mrežnim stranicama KD Čistoća www.cistoca-ri.hr. O ponovnoj dostupnosti usluge korisnici će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama KD Čistoća.