Dodatno vrijeme za podnošenje zahtjeva Grad Rijeka je omogućio nakon što je Porezna uprava uputila pojašnjenje, prema kojem djelatnost trgovine na malo obućom i odjećom nije djelatnost za koju je moguće ostvariti pravo na naknadu dijela ili svih fiksnih troškova od Republike Hrvatske u sklopu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 za travanj 2021. godine.

Zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke – trgovcima obuće i odjeće – kojima je temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjen rad u razdoblju od 12. do 26. travnja 2021. godine, Grad Rijeka odobrio je oslobađanje zakupnine u visini od 100% za navedeno razdoblje ukoliko podnesu zahtjev za oslobađanje od plaćanja zakupnine.

Kako bi svim svojim ugovornim partnerima koji su se našli u lošoj ekonomskoj situaciji zbog posljedica pandemije osigurao istovjetne uvjete pomoći, Grad Rijeka zakupnicima gradskih poslovnih prostora – trgovcima na malo obućom i odjećom daje mogućnost za podnošenje zahtjeva  za oslobađanje od plaćanja zakupnine u razdoblju od 4. do 14. lipnja 2021. godine, isključivo putem online obrasca: http://gov.rijeka.hr/zahtjevi-i-obrasci/gospodarenje-imovinom/zahtjev-za-odobrenje-umanjenja-zakupnine/719

U istom razdoblju zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke – trgovci obuće i odjeće – moći će podnositi zahtjeve i za preostale dane mjeseca travnja 2021. godine. Zahtjev zakupnici dostavljaju isključivo putem online obrasca http://gov.rijeka.hr/zahtjevi-i-obrasci/gospodarenje-imovinom/zahtjev-za-odobrenje-umanjenja-zakupnine/719  s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom smanjenja pada prometa.

Referentno razdoblje kao dokaz pada prometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec travanj 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s polovicom prihoda veljače 2020. godine, a iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine (uzima se polovica ostvarenog prihoda).

Druga mogućnost koja je na raspolaganju zakupnicima gradskih poslovnih prostora  – trgovcima obuće i odjeće  bila je podnošenje jednog zahtjeva za cijelo razdoblje travnja 2021. god. kojim ostvaruju pravo na popust od 30% odnosno od 50% ovisno o padu prometa. Ukoliko je zakupnik odabrao tu mogućnost nema pravo na dodatno umanjenje od 100% za vrijeme kada mu je bila obustavljena djelatnost.

U slučaju da Porezna uprava u međuvremenu ove dvije djelatnosti uvrsti u Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 za travanj 2021. godine, svi podnositelji zahtjeva bit će o tome osobno obavješteni i upućeni u daljnji postupak.