Gradonačelnik je dana 24. siječnja 2017. godine donio odluku o dužem radnom vremenu ugostitelja za trajanja Riječkog karnevala, prema kojoj:

  • ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane), “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet), i “Objekti jednostavnih usluga“ (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama), objekt jednostavnih usluga na klupi) koji posluju u užem središtu grada Rijeke i koji po Odluci o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke inače imaju pravo raditi do 02,00, odnosno do 03,00 sata te
  • ugostitelji koji pružaju ugostiteljske usluge izvan objekta, u prostoru skladišta 43 na adresi Grobnička riva,

mogu dana 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25. i 26. veljače 2017. godine, raditi od 0.00-24.00 sata, pod uvjetom da poštuju propise o zaštiti javnog reda i mira te propise o zaštiti od buke.

Napominjemo kako ugostitelji koji spadaju u gore navedene skupine i žele raditi duže na navedene dane, ne moraju podnositi pojedinačne zahtjeve za produženje radnog vremena.

Skip to content