Njenim stupanjem na dužnost završava drugi dužnosnički mandat dosadašnjem rektoru prof. dr. sc. Peri Lučinu.

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija bila je prorektorica za nastavu i studentska pitanja od 2009. do 2013. te prorektorica za studije i studente od 2013. do 2017. godine.

Primopredaja rektorske dužnosti

Primopredaja rektorske dužnosti

Podsjećamo, novu je rektoricu, četrnaestu po redu na čelu Sveučilišta, između šestoro kandidata i nakon dva kruga izbora, natpolovičnom većinom glasova izabrao Senat Sveučilišta u Rijeci na izbornoj sjednici, održanoj 28. veljače 2017.

Svečana inauguracija, na kojoj će rektor Lučin predati rektorske insignije novoj rektorici, bit će upriličena u drugoj polovici svibnja, a o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni.

Okončanjem mandata rektora Lučina prestaju mandati i ostalih dosadašnjih prorektora: prorektora za informatizaciju prof. dr. sc. Zlatana Cara, prorektorice za investicije i razvoj prof. dr. sc. Nevenke Ožanić i prorektora za poslovanje prof. dr. sc. Jože Perića. O imenovanjima prorektora i novoj raspodijeli prorektorskih resora, također ćete biti pravodobno obaviješteni, nakon što nova rektorica sastavi svoj prorektorski tim.