Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj u prosincu 2019. godine, usvojen je Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu preko kojeg će riječke udruge tehničke kulture za svoje aktivnosti i rad iz gradskog proračuna dobiti 1.8 milijuna kuna.

Grad Rijeka kroz ovaj Program sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture, omogućujući povećanje kvalitete tehničkog rada te uključenosti djece, mladeži i građana u tehničku kulturu.

Velik dio predviđenog iznosa Programa, čak 1.195.000 kuna, namijenjen je za aktivnosti tehničkog obrazovanja koje će provoditi riječke udruge i zajednice u tehničkoj kulturi, dok je za promotivne aktivnosti te aktivnosti poticanja izvrsnosti izdvojeno 195 tisuća, odnosno 150 tisuća kuna.

Riječki tehničari moći će se prijaviti na Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke koji će biti objavljen u prvom kvartalu 2020. godine. Prijave će prikupljati i ocjenjivati povjerenstva pri Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu, uz predlaganje financijskih iznosa po projektima i aktivnostima. Također, gradski Odjel za sport i tehničku kulturu predložit će financiranja za funkcioniranje sustava tehničke kulture, utvrđivanje zdravstvene sposobnosti i nagrade i priznanja za tehnička postignuća, za koje je Programom izdvojeno 260 tisuća kuna.

Konačnim utvrđenjem prijedloga Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava te potvrdom gradonačelnika, plan se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na izglasavanje, nakon čega se s odabranim korisnicima potpisuju ugovori.

Prošle godine Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi financiran je rad četrdesetak prijavitelja raznovrsnih tehničkih disciplina, kao što su astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, radio-tehnika, informatika i zrakoplovstvo, a uz financijsku potporu, Grad Rijeka korisnicima za njihove javne manifestacije ustupa i logističku podršku, mogućnost korištenja javnih prostora bez naknade te medijsku promociju aktivnosti.