U sklopu priprema za sektorske konzultacije sa stručnim službama nadležnih državnih tijela održana je druga radionica Urbane aglomeracije Rijeka na temu stvaranja uvjeta za razvoj gospodarstva Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020.

Članovi podtima UA Rijeka na drugoj su radionici raspravljali o projektima vezanim uz naprednu poduzetničku infrastrukturu te o razvoju kulturne baštine u funkciji turizma. Predloženi su integrirani, a unutar njih i pojedinačni projekti koje u nastavku treba preciznije odrediti za predstojeće pregovore s nadležnim državnim tijelima.

Uz koordinatoricu izrade Strategije Natašu Zrilić, projekte za stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva definirat će Ivana Vlaše, Robert Simčić, Tina Ragužin, Nikolina Radić Štivić, Riccardo Staraj, Zdenko Tupanjac, Vladimir Dročić, Krešimir Vidović, Ksenija Sušanj, Tomica Štivić i Nataša Mandić.

Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova 24. ožujka 2016. raspisalo je natječaj za prijavu projekta urbanih područja s ciljem da se ubrza procedura pripreme provedbe ITU mehanizma, a Europska komisija i Ministarstvo usuglasili su se da se paralelno uz objavu poziva pokrenu sektorski dijalozi s nadležnim državnim tijelima.