Art-kino i Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske postali su dijelom KIDS Regio inicijative koja je u svom trećem izdanju u Weimaru od 27. do 28. lipnja okupila više od 80 filmskih stručnjaka iz 24 zemlje, udruženih s namjerom osnaživanja dječjih filmova u Europi te promicanja aktivnosti za razvoj medijske pismenosti kod djece.

Skupu u Weimaru, uz širok spektar predstavnika europske filmske industrije, prisustvovala je i ravnateljica Art-kina Slobodanka Mišković.
KIDS Regio inicijativa postoji od 2009. godine te djeluje u okviru udruženja regionalnih fondova Cine-Regio. Uz organizaciju foruma, kao bitnih instrumenata razmjene iskustava i znanja, KIDS Regio također je aktivan zagovaratelj osnaživanja pozicije dječjih filmova na europskoj razini te jednako tako i većeg broja aktivnosti medijske i filmske pismenosti za djecu. U okviru svoje mreže djelovanja inicijativa povezuje stvaraoce sadržaja, financijere i distributere iz okvira europske filmske industrije s filmskim akademicima i političarima, omogućujući time jedinstven prostor za rasprave novih i kreativnih sinergija.
Budući da Art-kino od 2009. godine kao jedan od svojih najjačih programskih usmjerenja ističe upravo rad s djecom i mladima kroz programe Škole u kinu, Vrtića u kinu, Putujućih filmskih radionica i drugih, logičan je iskorak u težnji prema napretku povezivanje sa stranim stručnjacima u svrhu upoznavanja s drugim dobrim praksama, međusobnog povezivanja i uspostavljanja mogućih suradnji.
Dvodnevna konferencija u Weimaru u središte diskusije postavila je problematiku distribucije i pristupa europskom dječjem filmu unutar granica EU, promidžbu dječjeg filma i stvaranje pozitivne slike za dječji film kao sredstvo visoke sociokulturne važnosti. Ističući činjenicu da 15 posto europske populacije čine djeca, barem jednak postotak u financiranju stvaranja i javnom prikazivanju filmova mora zastupati dječji film.
Kako bi takva praksa imala odjeka i na domaćem tržištu, u sklopu programskog pravca Učionica Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020, Art-kino i Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske u suradnji s inicijativom KIDS Regio iz Njemačke, za iduću godinu planiraju međunarodnu konferenciju vezanu uz otvaranje Dječje kuće na temu filmske i medijske pismenosti pod nazivom: Važnost kvalitetnih filmskih sadržaja za djecu – osnaživanje razvoja mlade publike. Konferencija će biti otvorena svima onima koji su vezani uz dječji film i aktivnosti filmske i medijske pismenosti za djecu.