Grad Rijeka kao posredničko tijelo za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) sudjeluje u diseminaciji informacija o vrednovanju sustava odabira projekata u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK).

Svrha vrednovanja bila je osigurati bolje razumijevanje sustava odabira projekata OPKK, te dobiti preporuke za njegovo poboljšanje, a obuhvatilo je sve Prioritetne osi OPKK, tj. postupak odabira projekata vrednovan je u svih deset Prioritetnih osi. Ovakvo vrednovanje sustava odabira projekata, koje predstavlja vrednovanje usmjereno na poboljšanje procesa odabira, provedeno je po prvi puta, a njegovi rezultati od velikog su značaja kako za Upravljačko tijelo i dionike uključene u proces odabira projekata, tako i za sadašnje i buduće korisnike bespovratnih sredstava.

Više informacija  o samom vrednovanju može se naći u objavi Upravljačkog tijela OPKK i pregledu ključnih značajki vrednovanja za korisnike.