U Proizvodnom parku Torpedo, 4. prosinca 2020. održana je prva radionica vezana za izradu Teritorijalne strategije Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. na kojoj su uz predstavnike jedinica lokalne samouprave Urbane aglomeracije Rijeka sudjelovali i predstavnici Općina Jelenje i Matulji kao potencijalni novi članovi Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. 

Radionica je provedena u dva dijela. Prvi dio odnosio se na predstavljanje procesa izrade strateškog dokumenta, analizu stanja područja Urbane aglomeracije Rijeka te trenutno stanje izrade strateških dokumenata više razine, dok se drugi dio radionice proveo zasebno po svakom strateškom cilju, točnije kroz 3 radionice:

  • SC 1: Razvoj učinkovitih ljudskih potencijala,
  • SC 2: Stvaranje uvjeta za razvoj zelenog gospodarstva,
  • SC 3: Održivi urbani razvoj.
Radionica u Proizvodnom parku Torpedo

Radionica u Proizvodnom parku Torpedo

Predstavljeni su prioriteti i mjere iz dosadašnje strategije kao i mogućnosti predlaganja raznih projekata za novo razdoblje.
Provedena je rasprava sa sudionicima o projektima u provedbi i novim mogućnostima. S obzirom na potrebe za novom tipologijom projekata, utvrdit će se novi prioriteti i mjere.