Danas je održan prvi sastanak Koordinacijskog tima za provedbu projekata: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Benčić te Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine. Na sastanku su, nakon uvodne prezentacije, dogovorene aktivnosti na projektima i ustanovljen način rada Koordinacijskog tima.

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Valja podsjetiti da je Gradu Rijeci odobreno 69 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za obnovu broda Galeb i Palače šećerane u Benčiću i to na natječaju za dodjelu bespovratnih EU sredstava koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, i na koji je Grad Rijeka prijavio Integrirani program “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“. Prijavljeni projekt za koji su odobrena maksimalna sredstva sufinanciranja bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – broda Galeb i Palače šećerane.

Koordinacijski tim, čiji je sastanak danas održan, formiran je temeljem Zaključka gradonačelnika 9. svibnja 2017. s ciljem organizacije i koordinacije u provođenju projekata obnove broda Galeb i revitalizacije kompleksa Benčić. Zadaća tima je osigurati suradnju i podršku svih gradskih odjela, komunalnih društava i ostalih subjekata uključenih u realizaciju, pratiti i kontrolirati pravovremenost aktivnosti te informirati gradonačelnika o provedbi.

Prvi sastanak Koordinacijskog tima

Prvi sastanak Koordinacijskog tima za realizaciju projekata obnove broda Galeb i revitalizaciju Kompleksa Benčić

Voditelj koordinacijskog tima je pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, zamjenica voditelja je savjetnica gradonačelnika za razvoj Nataša Zrilić, a za članove tima imenovani su: Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Ljiljana Buljan, pročelnica Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, Jasna Liker, pročelnica Odjela gradske uprave za financije, Nada Gunjača, voditeljica Ureda za financijsko upravljanje i kontrole, Denis Šulina, v.d. pročelnica Odjela gradske uprave za za gospodarenje imovinom, Verena Lelas Turak, v.d. pročelnica Ureda Grada, Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u Odjelu za kulturu, Biserka Dumbović – Bilušić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci, Petar Škarpa, direktor Turističke zajednice grada Rijeke, Lea Cuculić, savjetnica za upravno-pravne poslove u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Zaključkom o formiranju Koordinacijskog tima ujedno je utvrđeno da su svi odjeli gradske uprave na zahtjev tima  dužni dati na raspolaganje stručne djelatnike te svu dokumentaciju kojom raspolažu, a koja će se koristiti u realizaciji navedenih projekata. Stručne, administrativne i tehničke poslove za Koordinacijski tim obavljat će Odjel gradske uprave za kulturu.

Skip to content