Radovi na zamjeni vodovodnog ogranka u ulicama Miroslava Krleže i Bartola Kašića (naselje Srdoči) u ukupnoj dužini od 400 metra, započet će 1. srpnja 2019. godine.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana, odnosno 4 mjeseca.

Tijekom gradnje vodovodnih ogranaka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 400 metara promet će biti privremeno reguliran prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Prometni elaborat izradila tvrtka In – viso d.o.o.
Izvođač građevinskih radova je: Dinocop d.o.o. Omišalj,
Stručni nadzor nad izvođenjem radova: House d.o.o. Rijeka.