Radovi na izgradnji Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) koji se izvode na području MO Škurinjska draga u Rijeci, na lokaciji Mihačeva draga napreduju predviđenom dinamikom.

Europski fond za regionalni razvoj

Tijekom srpnja izvedeni su široki iskop, iskop za temelje zidova, izvršena je zamjena materijala ispod temelja potpornih zidova, armiranje i betoniranje temelja zidova te izrada nasipa. Izvedeni su probni šlicevi na poziciji nadstrešnice, izvršena zamjena materijala ispod temeljnih stopa te izrađene i armirane temeljne stope.

U okolišu je izveden cjelokupni iskop za nadstrešnicu i potporni zid. Zamjena materijala, izrada podložnog betona i armiranje su u tijeku. Ugrađeni su temeljni uzemljivači.
Očekuje se postavljanje krana, nastavak izvedbe potpornih zidova, uskoro kreću radovi na natkrivenom parkiralištu