U sklopu izvanrednog održavanja prometnica Služba održavanja prometnica TD Rijeka plus d.o.o., i Grad Rijeka, zajedno s ugovornim izvođačima, sanirala je oko 2800 kvadrata ulice Martina Kontuša,jedne od prometnijih ulica istočnog dijela grada Rijeke.

Sanacija prometnice od križanja sa Kumičićevom ulicom do križanja s Ulicom Jože Grabovšeka, omogućit će bolje i kvalitetnije prometovanje te pridonijeti još većoj sigurnosti u prometu. Radovi su trajali pet dana, kako je inicijalno i najavljeno. Procijenjena vrijednost radova je oko 68 tisuća eura, a za sanaciju je utrošeno preko 300 tona asfalta.

Do kraja tekućeg tjedna u prvobitno stanje bit će vraćena i horizontalna signalizacija.