Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavio je javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke.

Učenicima s teškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja u osnovnim školama podršku pružaju pomoćnici u nastavi. Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Pomoćnik predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći. Uključivanjem pomoćnika u nastavu povećava se socijalna uključenost i olakšava integracija učenika s teškoćama u školama.

Prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak. Kandidati moraju imati ili završen program edukacije za poslovne pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ili se obvezati da će ga završiti prije početka rada.

S odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu do lipnja 2023. godine.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke objavljuje se u sklopu projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“

Inkluzivno obrazovanje u riječkim osnovnim školama

U skladu sa svojim proračunskim mogućnostima i idejom inkluzivnog obrazovanja, Grad Rijeka bio je jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koji podupire uključivanje velikog broja pomoćnika u nastavi u rad s djecom s teškoćama, smatrajući da svi učenici imaju pravo na kvalitetno obrazovanje, uključujući i učenike s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu.

Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama Grada Rijeke započelo je 2008. godine kada je sredstvima iz gradskog proračuna osigurano 6 pomoćnika u nastavi. Od tada je broj pomoćnika u nastavi bio u porastu, ali uvijek u skladu s potrebama iskazanim od strane stručnjaka u osnovnim školama Grada Rijeke.

Od 2014. inkluzivno se obrazovanje u Rijeci provodi kroz EU projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“, a tada je zabilježen i najveći zamah u zapošljavanju pomoćnika u nastavi.

Sredstvima EU fondova i Grada Rijeke osigurana 76 pomoćnika

U ovoj 2022./2023. školskoj godini putem EU projekta „RInkluzija“ osigurana su 63 pomoćnika u nastavi, dok je financiranje još 13 dodatnih pomoćnika osigurano kroz proračun Grada Rijeke, odnosno ukupna vrijednost projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ u ovoj školskoj godini iznosi 2.854.013,40 kuna, od čega je 2.425.911,39 kuna financirano od strane  Europskog socijalnog fonda, dok je 369.064,00 kuna osigurano u proračunu Grada Rijeke.

Projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“ temeljem poziva UP.03.2.1.07. Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Europski socijalni fond