U petak, 20. travnja, obilježava se Svjetski dan planeta Zemlje. Tim će se povodom u parku Mlaka održati niz javnozdravstvenih aktivnosti.

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ove aktivnosti organizira u suradnji s Gradom Rijeka, a u dvosatnom programu koji započinje u 10 sati, sudjelovat će i ostale institucije i udruge.

Nevenka Vlah, stručni suradnik NZJZ PGŽ, predstavila je program u sklopu kojeg će se u parku održati znanstveno-istraživačke, kreativne radionice, izložbe učeničkih radova, sportske igre i promocije. Tako će mladi čuvari okoliša Društva „Naša djeca“ Rijeka analizirati vodu iz potoka, prepoznavati biljke i drveće u parku te igrati kviz ekološke tematike, a učenici Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka imati kreativnu likovnu radionicu i izložbu radova. U aktivnostima će sudjelovati i učenici OŠ Podmurvice te djeca dječjeg vrtića Potok, a u parku će biti postavljena izložba „Zemlja, moj planet“ učenika riječkih osnovnih škola u organizaciji GD Crvenog križa Rijeka. Za sve će sudionike biti organizirane i igre kao što su badminton, cip-cop, preskakanje vijače, a svoj će informativni štand s brošurama i lecima o prevenciji zloupotrebe alkohola i droga imati i MUP. Helena Glibotić Kresina, županijska koordinatorica Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“, kazala je kako će ova akcija, kroz promociju zdravog stila života te čuvanje zdravlja i prirode, približiti park i njegovu ulogu djeci i njihovim obiteljima.

Obilježavanje Svjetskog dana planeta Zemlje odvija se u sklopu projekta „Volonteri u parku“ Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ te projekta „Rijeka – Zdravi grad“. Cilj ovih projekata je podizanje svijesti o odgovornosti prema očuvanju zdravlja, kvaliteti životnog prostora i okoliša, a aktivnosti u parku su planirane i u narednim mjesecima, sve do studenog ove godine. Grad Rijeka će zajedno s županijskim Nastavnim zavodom urediti infrastrukturu parka Mlaka, za što su osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda, a park bi sljedeće godine trebao biti opremljen spravama poput eliptične hodalice, veslarice, klackalica i ljuljački i sprava za istezanje. Ovim je povodom u ožujku održana konzultacija s učenicima riječkih osnovnih škola s namjerom da se uključi one o kojima ovisi budućnost planeta, ali i sve građane, koje je Jadran Mandekić, voditelj projekta „Rijeka – Zdravi grad“, pozvao da se priključe u projektne aktivnosti.