Grad Rijeka se s dva projekta uključio u Small Grants projekt koji vodi World Learning Zagreb. Radi se o projektu pod nazivom „Uključivanje građana u učinkovito upravljanje vlasništvom“, koji vodi Ksenija Linić, pročelnica Ureda Grada, i projektu “Marketinški plan za Porin kao razvojne agencije”, koji vodi Doris Sošić.

World Learning/PTP (WL), koji je registriran je za provedbu projekata u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu, prihvatio je financirati dva projektna prijedlog iz djelokruga riječke samouprave

Radi se o projektima „Uključivanje građana u učinkovito upravljanje vlasništvom“, gospođe Ksenije Linić, te projektu transformacije Poduzetničkog inkubatora – Porina u razvojnu agenciju, “Marketinški plan za Porin kao razvojne agencije”, koji vodi Doris Sošić.
Odabrani projekti bit će podržani financijskom donacijom u visini 5.000 US. Aktivnosti vodi World Learning, lnc. (WL), američka privatna neprofitna organizacija pod donacijskim ugovorom s USAID-om.

U skladu s odredbama i uvjetima specificiranim u donacijskoj dokumentaciji, donacija se dodjeljuje isključivo za one aktivnosti koji su navedeni u projektima. Tako će se projektom pod nazivom „Uključivanje građana u učinkovito upravljanje vlasništvom“ građane uključiti u učinkovito upravljanje vlasništvom kroz raspravu pitanja o klasifikaciji vlasništva, sistematizaciju zemljišnih knjiga te oblikovanje biltena s procjenom nekretnina. U ovom slučaju radi se o pitanjima kako i na koji način revitalizirati napuštene tvorničke prostore u Rijeci.

Transformacija Porin-a u razvojnu agenciju – “Marketinški plan za Porin kao razvojne agencije”.
Budući da riječki poduzetnički inkubator – Porin posjeduje šestogodišnje poslovno iskustvo kao potporni i institucijski centar, a aktivnosti koje provodi nadilaze okvire djelovanja poduzetničkog inkubatora, pokrenut je projekt osnivanja regionalne razvojne agencije s namjerom da se Porin d.o.o., uz pomoć nadležnih tijela Grada Rijeke, PGŽ i Riadria banke koji su i njegovi osnivači, transformira u razvojnu agenciju.

Jedan od problema koji se nametnuo je predstavljanje Porina, ne više kao poduzetničkog inkubatora, nego kao razvojne agencije – institucije koja će biti orijentirana na razvoj gospodarstva, te će poticati sve projekte od značaja za područje PGŽ, te projekte jedinica lokalne i regionalne samouprave koji su u funkciji gospodarskog razvitka. U tom cilju, dobivena će financijska potpora poslužiti za izradu i provođenje kvalitetnog Marketing plana koji će projekt preoblikovanja Porina u razvojnu agenciju predstaviti svim zainteresiranim subjektima i na taj način promovirati značaj i uloga Porina kao razvojne agencije za razvoj gospodarstva cijele regije odnosno predstavljanje proširenog djelokruga rada i budućih novih aktivnosti koje će biti sastavni dio RRA, a nisu bile uključene u rad inkubatora.

Cjelokupan proces osmišljavanja marketing strategije kao i izrade i provođenja marketing plana, odnosno pojedinih marketinških akcija, zahtijevati će niz aktivnosti, a odnose se na: istraživanja vezana uz ciljana tržišta i njihove mogućnosti, suradnju sa marketinškom agencijom ili konzultantom, razradu strategije promocije i reklame s posebnim naglaskom na aktivnosti vezane uz odnose s javnošću, Analiza tržišnih mogućnosti postavit će strategiju cijena i vrsta usluga razvojne agencije koje će se naplaćivati. Bitan dio marketing plana bit će i uočavanje mogućih problema u ostvarivanju pojedinih ciljeva i akcija kao i prijedlog njihovih rješenja.

Korist od ovog projekta imat će cijelo šire područje Grada Rijeke i Primorsko – goranska županija odnosno svi subjekti koji bi se uključili u rad razvojne agencije i time sustavno radili na gospodarskom razvitku cijele regije.

Rezultat predviđenih aktivnosti bit će predstavljanje Porina, ne više samo kao poduzetničkog inkubatora, već kao razvojna agencija , ključnog aktera gospodarskog razvitka regije. Svim zainteresiranim stranama približit će se vizija, misija, strategija i ciljevi kao i sada prošireni djelokrug rada razvojne agencije i njene nove aktivnosti koje do sada nije provodio poduzetnički inkubator, što će doprinijeti funkcioniranju te lakšem i bržem ispunjenju njenih ciljeva, odnosno bržem i jednostavnijem razvoju regionalnog gospodarstva.

Skip to content