Povodom sastanaka gradonačelnika (Summit of Mayors) koji je organizirao Europski regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a na kojem je sudjelovao i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, u atriju zgrade UN City u Kopenhagenu postavljena je instalacija u sklopu koje su gradovi članovi Europske mreže zdravih gradova imali priliku predstaviti svoje projekte i rješenja koja se tiču utjecaja kvalitete zraka na zdravlje ljudi u gradovima. Grad Rijeka tako je u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“ predstavio projekt ekološki prihvatljivog javnog prijevoza.

KD Autotrolej i Grad Rijeka od 2013. godine proveli su niz aktivnosti koje su za cilj imale smanjenje stakleničkih plinova i očuvanje ekoloških resursa. U tu svrhu KD Autotrolej već godinama nabavlja vozila u skladu s europskim normama o dopuštenoj količini ispušnih plinova, a 32 vozača prošla su i trening eko-vožnje. Do danas je uspješno u promet stavljeno 40 vozila za javni gradski prijevoz putnika koja kao pogonsko gorivo koriste ekološki prihvatljive izvore.

Time je emisija CO2 smanjena za 1.400 tona godišnje te je Grad Rijeka ispunio obvezu smanjivanja emisije stakleničkih plinova za barem 20% do 2020. godine, preuzetu potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju 2009. godine.