S obzirom na upute o načinu u pandemiji koronavriusa ovoj školskoj godini, u riječkim osnovnim školama ponovno kreće dio izvannastavnih aktivnosti koje podrazumijevaju miješanje učenika iz različitih razrednih odjela.

S obzirom na to da je resorno Ministarstvo u novoj školskoj godini u kontekstu pandemije COVID 19 omogućilo miješanje djece i učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina, očekuje se da će produženi boravak i cjelodnevna nastava u školskoj godini 2021./2022. obuhvatiti više učenika, a u školskoj godini koja je upravo krenula ponovno će se provoditi izvannastavne aktivnosti po kojima je Rijeka specifična: Građanski odgoj i obrazovanje te program zavičajne nastave „Moja Rijeka“, program za darovite učenike „LIADO“ i „E-matematička učionica“ i drugi.

U gradskom proračunu za 2021. godinu osigurano je preko 9,3 milijuna kuna za programe školskog nadstandarda, dodatne programe koje Grad Rijeka nudi u svojim školama.

Priručnik "„Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni“

Priručnik “„Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni“

Nastava građanskog odgoja i obrazovanja te zavičajna nastava

Grad Rijeka od školske godine 2016./2017. učenicima viših razreda osnovne škole omogućava pohađanje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje. Rijeka je uvela Građanski odgoj u svoje osnovne škole kako bi promicala nenasilje, toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijala ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Grad Rijeka od 2012. godine u svojim školama provodi vrlo popularan program „Moja Rijeka“ s idejom pružanja malim sugrađanima mogućnosti stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranja pozitivnog emocionalnog odnosa učenika prema njihovom neposrednom okruženju. Program „Moja Rijeka“ provodi se kao izvannastavna aktivnost za učenike predmetne nastave, u svim osnovnim školama u kojima se iskaže interes.

Alesia Bonassin

Mladi nadareni Riječani imaju priliku stvarati u radionici LIADO

Programi za darovite učenike

“E-matematička učionica” za darovite mlade matematičare predstavlja ooblik izvannastavnog rada sa skupinama darovitih učenika po prilagođenim naprednim programima. Polaznici su učenici svih riječkih osnovnih škola, uzrasta od četvrtog do osmog razreda, identificirani nakon natjecanja ili temeljem ciljanog testiranja. S njima rade istaknuti pedagozi i matematičari iz osnovnih i srednjih škola, te fakulteta. Ciljevi E- matematičke učionice su: razvijati darovitost na polju matematike, kreativnost, samoinicijativnost i kritičko mišljenje, razvijati analitički pristup rješavanja problema kroz samostalni rad, te poticati i stvarati princip individualnog pristupa u poučavanju. Nositelj Programa je OŠ Gornja Vežica.

Program “LIADO” – “Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca” okuplja učenike od petog do osmog razreda svih osnovnih škola grada Rijeke. Cilj programa je razvijati i poticati kreativnost djece, kako bi daljnjim radom pozitivno utjecala na okruženje u smislu dizajna i kulturne svijesti. Nositelj Programa je OŠ-SE San Nicolo. U program “LIADO” godišnje je uključeno oko 70 učenika, a s njima radi  5 učitelja.

Produženi boravak i cjelodnevna nastava

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije ili nakon redovne nastave s organiziranom prehranom i izvannastavnim aktivnostima. Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad predstavlja specifičan oblik, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno koji uključuje i prehranu učenika.

40 godina cjelodnevne nastave u Osnovnoj školi Nikola Tesla

Prije dvije godine obilježeno 40 godina cjelodnevne nastave u Rijeci

Programi se sufinanciraju na način da se dio rashoda osigurava u proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. Ove programe će u 25 osnovnih škola provoditi ukupno 82 učitelja/ica za koje Grad Rijeka osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene  u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika.

U školskoj 2021./2022. godini u ukupno 25 osnovnih škola (23 škola kojima je osnivač Grad Rijeka i dvije osnovne škole drugih osnivača) organizirano je ukupno 82 skupine, i to: 62 skupine produženog boravka i 20 razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada.

U Program PB-a i CN-a je u Rijeci je po školskoj godini u prosjeku uključeno 2000 učenika. Prošle školske godine zbog pandemije korona virusom i epidemioloških mjera je broj uključenih učenika u navedene programe nešto manji, pa je bilo uključeno oko 1600 učenika.

Ovim programima bit će obuhvaćeno cca 52% učenika/ca razredne nastave. Najviše zainteresiranih učenika/ca za ove programe je iz prvih razreda, cca 660 učenika/ca.

Za program produženog boravka i cjelodnevne nastave iz gradskog se proračuna izdvaja preko 7.500.000,00 kuna na razini jedne školske godine.

Pomoćnik u nastavi Dalibor Kinkela

Pomoćnik u nastavi

Pomoćnici u nastavi

Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva veću uključenost svih učenika u nastavni proces kao i njihovo uključivanje u nastavu lokalnih škola i njihovih kultura. Na tragu ove ideje, Grad Rijeka je još daleke 2008. godine krenuo sa zapošljavanjem šest pomoćnika koji su bili financirani iz proračunskih sredstava. Od tada, pa sve do danas taj broj je u porastu ali uvijek u skladu s potrebama iskazanim od strane stručnjaka u osnovnim školama Grada Rijeke. Najveći zamah u zapošljavanju pomoćnika odigrao se tijekom 2014./2015. školske godine kada je na natječaju Europskog socijalnog fonda prošao projekt pod nazivom „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“.

U ovoj školskoj godini, kroz spomenuti projekt financiram se rad 63 pomoćnika koji rade neposredno s 73 učenika s teškoćama. Pored navedenih pomoćnika, Grad izdvaja i dodatna sredstva iz Proračuna za dodatnih 10 pomoćnika u nastavi.

Podrška učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u OŠ Škurinje

Grad Rijeka osigurava podršku pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine koji s učenicima radi nakon redovne nastave i romskog pomagača koji učenicima pruža podršku tijekom nastave.

Školsko poslijepodne samo za mene u OŠ Nikola Tesla

Grad osigurava sredstva za rad jedne provoditeljice programa koji je namijenjen učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju od prvog do osmog razreda Osnovne škole Nikola Tesla. Program okuplja učenike kojima je potreban dodatan oblik podrške – učenike iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, učenike s određenim razvojnim teškoćama, učenike s teškom obiteljskom situacijom (učenici koji borave u sigurnoj kući, učenici koji su izgubili roditelja), učenike pripadnike romske nacionalne manjine.