Grad Rijeka predstavljen je kao primjer dobre prakse u području razvoja rada s mladima na drugom ciklusu treninga za 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave, koji se u okviru projekta Europe Goes Local (EGL) održava u Mariji Bistrici.

Drugi ciklus treninga jedinica lokalne i regionalne samouprave koji se od 24. – 27. studenog 2019. godine održava u Mariji Bistrici, za cilj ima osnažiti jedinice lokalne i regionalne samouprave za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini. U okviru spomenutog treninga predstavljeni su primjeri dobre prakse razvoja rada s mladima u Hrvatskoj.

Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje provode sami. Grad Rijeka prepoznat je kao jedan je od tri grada u Hrvatskoj koji je napravio veliki iskorak te ulaže značajne resurse upravo u stvaranje poticajnog okruženja za mlade.

Projekt EGL, trenutno je jedan od najvećih europskih projekata u području rada s mladima, u kojem Grad Rijeka aktivno sudjeluje, a provodi ga Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s partnerskim Nacionalnim agencijama u Europi za program Erasmus +. Ovim je projektom započela dugoročna suradnja s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području.