Grad Rijeka u rujnu je, odlukom Poglavarstva, postao dijelom mreže od nekoliko stotina europskih gradova povezanih arhitektonsko-urbanističkim natječajem Europan.

Europan je utemeljen 1988. godine u Madridu s ciljem da, putem međunarodnih europskih arhitektonsko-urbanističkih natječaja, pruži priliku za afirmaciju mlađim projektantima i planerima do 40 godina starosti.
Važnost provedbe natječaja i moguće konačne realizacije nagrađenih radova dobiva na važnosti u trenutku kad se krucijalni planski dokumenti grada – Prostorni plan uređenja i Generalni urbanistički plan – nalaze u fazi dovršenja i usvajanja, pa nova tipološka rješenja i programi mogu predstavljaati značajnu nadogradnju Planova u segmentu stanogradnje.

Projekt Europan 7

Kako je ovogodišnja tema Europana 7 ‘Izazov predgrađa-urbani intenzizet i raznolikost stanovanja’, odlučeno je da se Rijeka kandidira lokalitetom bivše vojarne na Svetoj Katarini, prostorom za koji se predviđa temeljita transformacija i koji će zasigurno predstavljati mamac europskim arhitektima mlađe generacije koji se već danas raspituju o lokaciji, iako se natječaj službeno raspisuje tek u siječnju 2003.

Prostor ima fantastičnu makro i mikro dispoziciju, izuzetne vizure ne samo prema moru i priobalju već i prema zelenim padinama u zaleđu, što ukupno rezultira stvaranjem endemične topografske kvalitete, nepoznate u širem prostornom kontekstu. Dodatna privlačnost lokacije proizlazi iz činjenice da je dijelom riječ o prostoru bivše vojarne, izdvojenoj oazi uklopljenoj u kvalitetno zelenilo udaljenoj svega nekoliko stotina metara od gradskog centra.

Koordinator natječaja, Direkcija za urbanizam i ekologiju želi natječajem uključiti i širi prostor budući da pravila Europana dopuštaju maksimalno 10 hektara obuhvata (dakle urbanističko rješenje šireg prostora), sve u svrhu kvalitetnog aktiviranja čitave zone i stvaranja modela novog oblikovno-razvojnog koncepta ne samo mikrolokacije već i preostalih gradskih dijelova namijenjenih stanovanju.

Pored unaprijeđenja prostorno-planskih riješenja važnih za aktiviranje osobito vrijednih gradskih područja predviđenih za stanogradnju (Brašćine, Lukovići, Turanj), provedba natječaja istovremeno daje Gradu Rijeci mogućnost višestruke promidžbe – gospodarske, turističke i kulturno-povijesne. U nju se mogu uključiti djelatnici različitih odjela gradske uprave, kao i predstavnici tvrtki i institucija koje su nosioci razvoja Grada Rijeke i Primorsko-goranskežupanije.

Okrenut budućnosti, Europan Hrvatska namjerava intenzivirati djelatnost u nekoliko pravaca, prvenstveno u smjeru izvedbe nagrađenih radova te kvalitetne pripreme i provedbe “Europana 7”, što podrazumijeva ne samo pronalaženje odgovarajućih lokacija koje će zaintrigirati potencijalne sudionike diljem Europe, već i organiziranje pratećih seminara i radionica kojima bi se aktivirala ne samo stručna javnost, a sve kako bi se promovirala dostignuća hrvatske arhitekture i urbanizma na europskom planu.

Skip to content