Gradski prometni centar TD Rijeka promet obavještava javnost da će u četvrtak 23. ožujka 2017. godine Mihanovićeva ulica biti privremeno zatvorena za sav promet. Zatvaranje ulice započinje u 8:00. Predviđeno trajanje radova je jedan radni dan.

Gradski prometni centar TD Rijeka promet obavještava javnost da u utorak, 21. ožujka 2017. godine započinje sanacija kolnika u Mihanovićevoj ulici od raskrižja sa Kumičićevom ulicom do k.br. 27. na području MO Vojak. Izvodit će se radovi zamjene završnog sloja u punoj širini kolnika na dionici duljine 230 metara. Predviđeno trajanje radova je 15 kalendarskih dana.

Sukladno planiranoj tehnologiji izvođenja radova, predviđena je realizacija radova u 4 faze.
Tijekom 1. faze izvođenja radova sve autobusne linije koje prometuju duž Mihanovićeve ulice prometovat će redovnim trasama, ali će autobusno stajalište smješteno uz zgradu kod kućnog broja  33 i 33c biti izvan funkcije zbog sigurnosti putnika.
Tijekom 2. faze sve autobusne linije koje prometuju duž Mihanovićeve ulice prometovat će redovnim trasama, dok će sve postojeća autobusna stajališta u zoni obuhvata biti u funkciji.
U sklopu 3. faze uspostavit će se dva režima prometovanja. Tijekom uklanjanja postojećeg završnog sloja asfalta za sav će se promet zatvoriti privoz Mihanovićeve ulice raskrižju ulica Mihanovićeva – Kumičićeva – Radnička.
Vozila koja u raskrižje dolaze iz smjera južnog privoza Kumičićeve ulice navedenom raskrižju, usmjeravat će se u smjeru Trsata ulicama Kumičićevom – Tome Strižića – Vjekoslava Dukića – Radmile Matejčić – Sveučilišnom avenijom – Slavka Krautzeka – Marohnićeva i dalje ulicama Drage Šćitara ili Mihanovićevom, odnosno Joakima Rakovca.
Vozila koja u raskrižje dolaze iz smjera sjevernog privoza Kumičićeve ulice navedenom raskrižju, usmjeravat će se u smjeru Trsata ulicama Kumičićevom –Krimeja – Joakima Rakovca.
Tijekom zatvaranja privoza Mihanovićeve ulice raskrižju ulica Mihanovićeva – Kumičićeva – Radnička, autobusi na linijama 1B, 2 i 8 prometovat će alternativnom trasama.
Alternativna trasa prometovanja linije 1B za smjer Towe centar – Strmica, počinje na raskrižju ulica Mihanovićeva – Kumičićeva – Radnička gdje će linija 1B prometovati dalje u smjeru Ulice Krimeja te dalje Šetalištem Joakima Rakovca do stajališta na Trgu Viktora Bubnja, gdje će za smjer Strmica – Tower centar nastaviti prometovanje redovnom trasom.
Alternativna trasa prometovanja linije 2 za smjer Srdoči – Trsat počinje na raskrižju ulica Mihanovićeva – Kumičićeva – Radnička, gdje će linija 2 prometovati dalje ulicama Kumičićevom – Tome Strižića – Vjekoslava Dukića – Radmile Matejčić – Sveučilišnom avenijom, gdje će se na stajalištu u Sveučilišnoj aveniji vršiti korekcija voznog reda. Nakon toga linija 2 za smjer Trsat – Srdoči nastavlja prometovanje redovnom trasom.
Linija 8 za smjer Torpedo – Kampus prometovati će redovnom trasom prometovanja, dok će za smjer Kampus – Torpedo, linija 8 od raskrižju ulica Mihanovićeva – Kumičićeva – Radnička prometovati dalje u smjeru Ulice Krimeja do raskrižja sa Šetalištem Joakima Rakovca te dalje redovnom trasom.
Ovakva privremena regulacija prometa biti će uspostavljena isključivo tijekom uklanjanja postojećeg završnog sloja asfalta (procijenjeno trajanje radova na frezanju je 2 do 3 sata) , dok će se tijekom ostalih radova u sklopu 3. faze uspostaviti redovni režim prometovanja.

Tijekom 4., faze radova zabranit će se prometovanje vozila u svim privozima dijelu Mihanovićeve ulice u zoni obuhvata radova. Cijelokupan promet uključujući i linije javnog gradskog prijevoza, preusmjeriti će se na način kako je to opisano u sklopu privremene regulacije prometa za vrijeme uklanjanja postojećeg završnog sloja asfalta u sklopu 3. faze radova.

Predviđeno trajanja radova u sklopu 4. faze radova je 1 radni dan.
Investitor radova je tvrtka nadležna za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke – Rijeka promet d.d., a ugovorni izvođač je tvrtka L.E.-M.I.L. d.o.o., Ozalj.