TD Rijeka plus započeo je  27. svibnja 2024. godine radove na sanaciji kolnika u Ulici Marijana Stepčića u blizini kućnog broja 4. Planirano trajanje radova je tri dana.

Molimo sudionike u prometu na poštivanje uspostavljenje privremene regulacije prometa i povećan oprez