Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno studenata, učenika završnih razreda srednjih škola, studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te djelatnika u ustanovama na području grada Rijeke koje iskazuju potrebu za određenim deficitarnim kadrom.

Grad Rijeka otvorio je na svojim stranicama E-konzultacija Savjetovanje o Izmjenama i dopune Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke.

Ciljevi koji se žele postići izmjenama ove odluke

Praksa pokazuje da postoji potreba za određenim deficitarnim kadrovima, a za čije obrazovanje Grad Rijeka dodjeljuje financijsku podršku u obliku stipendiranja. Cilj mijenjanja Odluke je dopuna odredbama koje obvezuju korisnika stipendije na zapošljavanje u ustanovama na području grada Rijeke. ukoliko se za tim ukaže potreba. u roku od 30 dana od dana odjave stipendije.

Odredbe koje se predlažu ovim izmjenama bit će na korist diplomiranim studentima u području deficitarnih zanimanja, kao i rješavanju negativne situacije uzrokovane nedostatkom stručnih kadrova u ustanovama na području grada Rijeke, a samim time i na korist građanima korisnicima usluga ovih ustanova.

Na koga se izmjene odnose?

Izmjene se neće odnositi na stipendiste s već zaključenim ugovorima o stipendiranju, već na sve nove stipendiste s kojima će se ugovori o stipendiranju zaključiti počev od akademske 2018./2019. godine.

Vaš doprinos

Proučite Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova u Rijeci uključite se u ovo Savjetovanje jer je ono u interesu svih građana, a posebno studenata, učenika završnih razreda srednjih škola, studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te djelatnika u ustanovama na području grada Rijeke koje iskazuju potrebu za određenim deficitarnim kadrom.
Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu stranice savjetovanja..