Ukoliko želite znati što sve sadržava Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke i kako ga poboljšati, uključite se u ovo Savjetovanje.

Grad Rijeka otvorio je na svojim stranicama E-konzultacija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Savjetovanje se posebno tiče poduzetnika s područja grada Rijeke, građana koji namjeravaju postati poduzetnici, gospodarskih strukovnih udruženja te neprofitnih organizacija koje za cilj imaju promociju poduzetništva.

Što je Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

U cilju stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeka je 15. svibnja 2014. godine usvojilo Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Programom je obuhvaćen čitav niz mjera putem kojih se dodjeljuju nepovratne subvencije s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Sredstva se dodjeljuju putem Javnog poziva koji je otvoren do iskorištenja sredstava, za što se u Proračunu Grada Rijeke godišnje izdvaja 2.000.000,00 kuna.

Tko su korisnici sredstava

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke, i udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili imaju članicu sa sjedištem na području grada Rijeke, koje posluju pozitivno i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno – istraživačkom institucijom.

Novine u odnosu na dosadašnji opći program mjera

Uz izričito propisivanje gospodarskih subjekata koji su sukladno Uredbi Europske komisije izuzeti iz primjene Općeg programa mjera, izmjenama se određuje propisivanje minimalnih iznosa traženih potpora male vrijednosti, kako bi se osiguralo postizanje ciljanih učinaka dodjele potpora te između ostalog mijenjaju i proširuju sadržaji pojedinih mjera.

Vaš doprinos

Proučite Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu stranice savjetovanja.

Uključite se, sugerirajte poboljšanja, predložite i obrazložite eventualnu dopunu predloženog Općeg programa još nekim poticajnim mjerama.