Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 11. ožujka 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana kao i institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi u prvom se redu predlaže se povećanje cenzusa prihoda za utvrđivanje uvjeta o korištenju socijalne pomoći, kao i izmjene vezane uz ostvarivanje prava na mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike, a sve s ciljem pružanja bolje razine zaštite građanima kojima prijeti siromaštvo.

Uvod

Grad Rijeka započeo je 1993. s provedbom socijalnog programa, reguliranog gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi, u čijem su fokusu osobe izložene siromaštvu i/ili socijalnoj isključenosti, kojima se pruža socijalna zaštita ili se u njih ulaže kako bi prevladali nepovoljne životne okolnosti.

Važeću Odluku o socijalnoj skrbi i njezine izmjene donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke, a objavljene su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 3/17 i 9/18.

Prilikom usvajanja Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, u Proračunu su u razdjelu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb su temeljem amandmana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke osigurana dodatna sredstva za provođenje Odluke o socijalnoj skrbi.

Povećanje cenzusa prihoda

Predlaže se povećanje cenzusa prihoda za 25%, odnosno da uvjet prihoda ispunjava samac s prihodom do 2.875,00 kuna, dvočlano kućanstvo s prihodom do 3.625,00 kuna, tročlano kućanstvo s prihodom do 4.875,00 kuna, četveročlano kućanstvo s prihodom do 6.250,00 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakoga se člana povećava za 875,00 kuna.

Predloženim povećanjem cenzusa prihoda pružit će se bolja razina zaštite građanima kojima prijeti siromaštvo. Novi gradski cenzusi prihoda viši su za 16% do 20% od ustanovljenih pragova siromaštva obzirom na brojčanu strukturu kućanstava.

Novčana pomoć za umirovljenike

Predlaže se da pravo na novčanu pomoć za umirovljenike može ostvariti korisnik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna, umjesto dosadašnjeg iznosa od 1.400,00 kuna. Uz to dodatno se predlaže da pravo na novčanu pomoć za umirovljenike nema korisnik ako prihod kućanstva u kojem živi korisnik prelazi gradski cenzus prihoda te ako korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.

Pored navedenog, izmjenom se predlaže razvrstavanje umirovljenika u dvije skupine: umirovljenici samci, te umirovljenici koji su članovi kućanstva. Cilj je u većoj mjeri zaštiti samce umirovljenike, kao posebno rizičnu skupinu građana.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na svakom od dva ponuđena savjetovanja, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja.

Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi obje odluke bile što kvalitetnije u konačnici formirane.