Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi uključuju novu kategoriju potencijalnih korisnika pomoći – osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom. Korisnicima nužnog smještaja omogućuje se korištenje naknade troškova električne energije. Jasnije se definira oslobađanje od plaćanja troškova vode. Povećava se broj učenika koji će moći dobiti pomoć za nabavu školskih udžbenika.

Ovo su neki od osnovnih noviteta u Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi o kojem je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeno na stranicama E-konzultacija.

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Grad Rijeka započeo je 1993. godine s provedbom socijalnog programa,a Odluka o socijalnoj skrbi, temeljem koje se provodi socijalni program, kontinuirano se unapređuje. Posljednja analiza tako je pokazala potrebu zaštite dodatnih kategorija stanovništva.

Pomoć za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom

Riječ je o azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom. Supsidijarna zaštita  odobrava se strancu koji ne ispunjava uvjete za azil, a za kojega se opravdano vjeruje da bi povratkom u zemlju podrijetla bio izložen trpljenju ozbiljne nepravde i stoga nije u mogućnosti zaštitu te zemlje.

Ove osobe su zbog nepoznavanja jezika, otežanog pristupa zaposlenju i slabih socijalnih mreža u osobito nepovoljnom socijalnom položaju te se zbog toga klasificiraju među ranjive društvene skupine u potrebi za dodatnom zaštitom. Izmjenama riječke Odluke o socijalnoj skrbi predlaže se uvrštenje ovih osoba kao potencijalnih korisnika koji mogu ostvariti prava na pomoći iz riječkog socijalnog programa.

Ciljevi uvrštavanja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Odluku o socijalnoj skrbi jesu umanjiti rizik od socijalne isključenosti i marginalizacije ove društvene skupine te doprinijeti njihovoj uspješnijoj integraciji u lokalnu zajednicu.

Pomoć za nabavu školskih knjiga ostvarit će veći broj učenika

Izmjenom gradskog cenzusa prihoda koji bi bio za 75% viši od dosadašnjeg cenzusa za ostvarivanje prava na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole,  obuhvatiti će se veći broj učenika kojima će se osigurati ovo pravo.

Cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći iznosio bi za dvočlano kućanstvo do 5.075,00 kuna za tročlano kućanstvo do 6.825,00 kuna, za četveročlano kućanstvo do 8.750,00 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda bi se za svakog člana povećavao za 1.225,00 kuna.

Ostale predložene izmjene

Ostale predložene izmjene možete pronaći u objavljenom Savjetovanju.

Pozivamo Vas da se u Savjetovanje uključite i doprinesete formiranju što kvalitetnijeg dokumenta!