Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 7. studenog 2019. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno odgojno-obrazovnih radnika, odnosno odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Uvođenjem nagrade „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ želi se istaknuti neprocjenjiva ulogu proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala sve djece, u izgradnji održive i demokratske škole, a time i uspješne zajednice.

Vrsta nagrade

Nagrada se dodjeljuje odgojitelju, učitelju, stručnom suradniku i ravnatelju predškolskih i osnovnoškolskih ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke.

Nagrada se dodjeljuje za individualni doprinos odgojno-obrazovnog radnika u odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine.

Oblik i visina nagrade

Nagrada se dodjeljuje u novčanom obliku, a iznosi 3.000,00 kuna. Uz nagradu u novčanom obliku, dodjeljuje i pisano priznanje.

Svake kalendarske godine dodjeljuju se najviše tri nagrade, i to:

jedna nagrada odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove,

dvije nagrade odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolske ustanove.

Postupak i uvjeti za dodjelu nagrade

Postupak predlaganja kandidata za dodjelu nagrada pokreće Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke  objavom javnog poziva odgojno-obrazovnim ustanovama. Javni poziv se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Rijeke u pravilu, na početku pedagoške/školske godine.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade odgojno-obrazovnom radniku ima odgojiteljsko vijeće predškolske ustanove, odnosno učiteljsko vijeće osnovnoškolske ustanove u kojoj odgojno-obrazovni radnik ima zasnovan radni odnos.

Odgojno-obrazovna ustanova može predložiti samo jednog odgojno-obrazovnog radnika koji ima najmanje tri godine radnog staža u predškolskoj, odnosno osnovnoškolskoj ustanovi koja ga predlaže.

Pri stručnom vrednovanju prijedloga odgojno-obrazovne ustanove, Povjerenstvo boduje sukladno propisanim kriterijima.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o dodjeli nagrada odgojno-obrazovnim radnicima donosi Gradonačelnik.

Nagrada se uručuje prigodom obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na svakom od dva ponuđena savjetovanja, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja.

Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi obje odluke bile što kvalitetnije u konačnici formirane.