Pozivaju se svi građani da se uključe u ovo Savjetovanje koje ostaje otvoreno do 31. svibnja.  Svoja mišljenja i prijedloge građani mogu izraziti putem online obrasca koji je dostupan na stranici samog Savjetovanja.

Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.

Nacrt Programa možete proučiti na stranicama Savjetovanja te Javnim uvidom u Nacrt Prijedloga Programa u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, u izložbenoj sali u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8 do 16 sati.

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama određuje mjere koje bi se trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativni, najčešće antropogeni, utjecaj na kvalitetu zraka, ozonski sloj i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati.

Kako se uključiti u Savjetovanje?

Proučite Nacrt programa pa razmislite jesu li predložene mjere dostatne, kvalitetne, praktične? Smatrate li da razina onečišćenosti zraka narušava kvalitetu Vašeg života, imate li ideju za očuvanje i/ili poboljšanju kvalitete zraka na području grada Rijeke? Osjećate li utjecaj postojećih klimatskih promjena u području svoga življenja i očekujete li daljnji, možda još jači utjecaj, u budućnosti? Što biste Vi u predloženom Programu pohvalili, što biste promijenili, dodali?

Prijedloge i komentare na Nacrt ovog programa možete uputiti:

 • ispunjavajući online obrazac dostupan na stranicama Savjetovanja
 • predajući ih u pisanom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg 3,
 • upisivanjem mišljenja u Knjigu primjedbi,
 • putem elektroničke pošte na adresu urban@rijeka.hr
 • usmeno u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Što možete doznati kroz Savjetovanje?

Kroz tekst Savjetovanja na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke, osim samog Nacrta Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama,  možete doznati i:

 • koji je zakonski okvir za izradu ovog Programa
 • kakvo je postojeće stanje kvalitete zraka na području grada Rijeke
 • koje su do sada poduzete mjere za poboljšanje kvalitete zraka i ublažavanje klimatskih promjena
 • koje se klimatske promjene događaju na području Rijeke
 • koji su rizici vezani uz klimatske promjene na području Rijeke i koliko smo ranjivi po tom pitanju
 • koji su ciljevi i koje su mjere predviđene za zaštitu zraka, ozonskog omotača, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama na području Rijeke

Što nakon Javne rasprave i Savjetovanja?

Nakon Javne rasprave i Savjetovanja o Nacrtu Prijedloga Programa, pristigla mišljenja i prijedlozi će se obraditi, te će se izraditi Izvješće o provedenom Savjetovanju odnosno prihvaćeni prijedlozi ugradit će se u nacrt konačnog Prijedloga programa. Nacrt konačnog Prijedloga Programa uputit će se Gradskom vijeću na donošenje odnosno usvajanje. Nakon usvajanja na Gradskom vijeću Program će se objaviti u Službenim novinama Grada Rijeke, a predviđene mjere će se provoditi.

 

 

Skip to content