Grad Rijeka otvorio je Savjetovanje s javnošću o Strategiji sporta za razdoblje 2018. do 2024.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. ožujka 2018. a na uključivanje su pozvani svi građani, prvenstveno oni koji se bave ili žele baviti sportom i rekreacijom, te predstavnici tvrtki, saveza i udruga kojima je sport u središtu interesa.

Prijedlog dokumenta pod nazivom Strategija sporta Grada Rijeke 2018.–2024. godine obuhvaća dva olimpijska ciklusa,  čime se želi naglasiti srednjoročno razdoblje tijekom kojega se žele poboljšati opći uvjeti i dodatno razviti lokalni sustav za razvoj sporta u Gradu Rijeci.

U ovom strateškom dokumentu pojam sporta koristi se u širem smislu te riječi, a to podrazumijeva i rekreaciju. Dokument će poslužiti kao temelj razvoja sporta u narednom razdoblju nakon kojega će se moći ocijeniti uspješnost provedenih aktivnosti u sklopu zacrtanih ciljeva.

Strategija je izrađena u suradnji Riječkog sportskog saveza i Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

U proces strateškog planiranja bilo je uključeno 127 sudionika tijekom 12 radionica na kojima se raspravljalo o sljedećim temama:

  • Zakonski i strateški okviri / Ustroj sporta
  • Sport u sustavu odgoja i obrazovanja
  • Sportske manifestacije / Sport i turizam
  • Financiranje sporta / Sport i EU fondovi
  • Sport osoba s invaliditetom
  • Sportaši / Stručni kadrovi u sportu
  • Sportska infrastruktura / Sportska rekreacija
  • Javne potrebe u sportu /Sportski klubovi
  • Negativne pojave u sportu

Strategija donosi opširnu analizu postojećeg stanja u sportu koja obuhvaća sportaše kao ljudske potencijale, sportske objekte, smjerove financiranja, negativne pojave u sportu te swot analizu.

Ključni sadržaj Strategije su ciljevi, prioriteti i mjere kojima se želi unaprijediti postojeće stanje u riječkom sportu.

Pozivamo Vas da se svojim prijedlozima i komentarima uključite u ovu konzultaciju i pomognete u kreiranju što kvalitetnijeg teksta ovog strateškog dokumenta.