Otvoreno je Savjetovanje s građanima o Akcijskom planu prema kojem će se u Rijeci provoditi mjere zaštite od buke, odnosno prema kojem će se na određenim lokacijama u gradu smanjivati prevelika buka.

Pozivaju se građani Rijeke da prouče tekst Savjetovanja objavljen na stranicama E-konzultacija, posebno područja koja su Akcijskim planom izdvojena kao problematična i na kojima će se upravljati bukom s ciljem njenog smanjenja.

Ispitivanje stava građana o buci u gradu

Provođenjem Savjetovanja želi se utvrditi smatraju li građani da su predložene mjere smanjivanja buke na određenim lokacijama dostatne ili bi predložili i dodatna ili drugačija rješenja. Odnosno, Savjetovanjem se želi utvrditi postoje li još neke lokacije u gradu koje ovim Akcijskim planom nisu posebno izdvojene, a građani koji na njima žive imaju subjektivni dojam značajne ugroženosti bukom. Također, Savjetovanjem se žele prikupiti i informacije o stavu građana prema pojedinim izvorima buke i procjeni problematičnosti pojedinih različitih izvora buke. Objavljena anketa donosi i niz drugih pitanja koja su uopće vezana uz doživljaj buke u gradu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću ostaje otvoreno do 4. studenog 2017. nakon čega će se svi pristigli prijedlozi i primjedbe uzeti u obzir te će se s obzirom na to izraditi izvješće i finalni dokument Akcijskog plana.

Građani se u Savjetovanje mogu uključiti ispunjavajući online obrazac savjetovanja te ispunjavajući Anketu koja je sastavni dio Savjetovanja.

Javni uvid u Stratešku kartu buke

Istovremeno, također u trajanju od 30 dana, građanima je omogućen i Javni uvid u Stratešku kartu buke. Tijekom trajanja javnog uvida građanima će radnim danom od 8.00 do 15.00 sati, u prostorijama Grada Rijeke (Titov trg 3, sala u prizemlju), biti omogućen uvid u izložene grafičke prikaze, elaborat Sažetka rezultata strateških karata buke i elaborat Prijedloga akcijskog plana.

Dokumentacija Strateške karte buke, grafički prikazi i Akcijski plan dostupni su također i unutar Službene obavijesti kojom se građani pozivaju na javni uvid i sudjelovanje u Savjetovanju.

Također, rezultati strateške karte buke, te prijedlog i sadržaj scenarija upravljanja bukom mogu se pogledati i na mrežnom pregledniku strateške karte i akcijskoga plana upravljanja bukom.

Javno izlaganje o karti buke i akcijskom planu smanjivanja buke

Javno izlaganje o strateškoj karti buke i scenarijima upravljanja bukom održat će se 19. listopada 2017. u 18.30 sati u Gradskoj vijećnici, Korzo 16. Na javnom izlaganju sudjelovat će predstavnici Grada Rijeke te predstavnici tvrtke DARH 2 d.o.o.

Ostali načini slanja mišljenja prijedloga i primjedbi

Osim na stranici e-konzultacija, građani mišljenja prijedloge i primjedbe kao i anketne listiće mogu ispisati i ispuniti i na lokaciji javnog uvida i lokaciji javnog izlaganja. Ta se mišljenja prijedlozi i primjedbe mogu do 4. studenog 2017. upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi koja je dostupna na Titovom Trgu 3 u sali u prizemlju ili se mogu dostaviti putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3 s naznakom: SKB-AP. Također, prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se, najkasnije do 4. studenog 2017., poslati poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51. 000 Rijeka, s naznakom: SKB-AP ili pak elektronskom poštom na adresu adresu urban-eko@rijeka.hr.