Grad Rijeka otvorio je savjetovanje kojim traži mišljenja, sugestije i komentare građana o Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu.

Savjetovanje je objavljeno na portalu e-konzultacija i ostaje otvoreno do 12. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, te svih koji su profesionalno vezano uz rad dječjih vrtića u Rijeci i okolici.

Svoje komentare građani mogu poslati ispunjavajući obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Po završetku savjetovanja, na portalu e-konzultacije će se objaviti izvješće o provedenom savjetovanju.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje sljedećih potreba:

  • postizanja optimalnog obuhvata djece predškolskog uzrasta programima njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima,
  • zadovoljavanja razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda kvalitete i radom na njihovom podizanju,
  • sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača (privatni vrtići) s područja grada Rijeke te dječjih vrtića s područja susjednih gradova i općina, a sukladno iskazanim potrebama roditelja.

Gradski vrtići

Grad Rijeka osnivač je triju predškolskih ustanova koje djeluju na području Rijeke, i to: Dječjeg vrtića RijekaDječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak.

U sklopu tih vrtića djeluje i šest vrtića koji su izgrađeni posljednjih godina – Srdoči, Drenova (dograđeni dio), Radost, Mavrica, Đurđice i Morčić čijim su otvaranjem kapaciteti gradskih vrtića povećani za 600 mjesta u što je uloženo gotovo 100 milijuna kuna.

Podmirenje dijela troškova vrtića za socijalno ugrožene obitelji

Zahvaljujući socijalnom programu Grada Rijeke djeca iz socijalno ugroženih obitelji vrtić pohađaju besplatno odnosno iz gradskog proračuna financira se im dio cijene koju plaćaju roditelji.

Sufinanciranje privatnih vrtića

Grad Rijeka od 1994. godine sklapa ugovore o sufinanciranju s dječjim vrtićima drugih osnivača, a od 2015. godine putem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke raspisuje  javni poziv na koji se javljaju dječji vrtići drugih osnivača (privatni vrtići) te prolaskom kroz propisanu proceduru ostvaruju pravo na sufinanciranje.

Tijekom prethodnog razdoblja Grad Rijeka povećao je odnosno promijenio način sufinanciranja programa predškolskih ustanova drugih osnivača.

Smještaj djece u vrtićima u drugim općinama i gradovima

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke, a dijete pohađa dječji vrtić izvan područja grada Rijeke zbog raznih životnih okolnosti.