Zahtjevi za podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učenicima osnovnih škola u 100% iznosu te za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima u 2019./2020. godini zaprimat će se do 20. rujna 2019. godine.

Temeljem socijalnog programa Grada Rijeke, u tijeku je zaprimanje zahtjeva za podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učenicima osnovnih škola u 100% iznosu te za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima u 2019./2020. godini.

Grad Rijeka zahtjeve će zaprimati do 20. rujna 2019. godine.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE I OBROKA U PRODUŽENOM /CJELODNEVNOM BORAVKU UČENIKU OŠ U 2019./2020. GODINI

Radi se o podmirenju mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 100% iznosu. Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske godine.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku može ostvariti učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka:

 • dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
 • dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
 • dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljsko kućanstvo (cenzus za dvočlano kućanstvo 3480 kn, tročlano kućanstvo 4680 kn, četveročlano kućanstvo 6000 kn, brojnija kućanstva + 840 kn za svakoga dodatnog člana),
 • dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana),
 • dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata
 • udomljeno dijete.

Potrebna dokumentacija:

 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)

i

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili

 • rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida ili rješenje o statusu civilnog invalida Domovinskog rata (original na uvid i preslika)

ili

 • rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i preslika)

ili

 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

NOVČANA POMOĆ REDOVITOM UČENIKU SREDNJE ŠKOLE ILI STUDENTU U 2019./2020. GODINI

Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći u iznosu od 1 000 kn.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Jednokratnu pomoć može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student:

 • iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
 • učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
 • učenik/student – dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Potrebna dokumentacija za dokazivanje uvjeta:

 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid) i učenika/studenta (ako je različito od podnositelja) (preslika)
 • potvrda o redovitom školovanju učenika srednje škole/studenta (preslika)
 • broj bankovnog tekućeg računa

i

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili

 • potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preslika).

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen