Kako bi osigurali siguran i neometan prolaz pješacima u vrijeme snježnih oborina, vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su očistiti led i snijeg s dijela nogostupa i drugih pristupnih putova koji se nalaze ispred njihovih ulaza.

Za slučaj da ne očiste snijeg i led ili ne omoguće komunalnom redaru obavljanje nadzora, tvrtke će se kazniti s 2.000 kuna, obrtnici s 1.000, a fizičke osobe s 500 kuna kazne.

Obveza je to koja se odnosi na sve vlasnike stambenih i poslovnih objekata, upravitelje zgrada, odgovorne osobe u odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama u kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi te sportskim objektima, a temeljem članka 68. Odluke o komunalnom redu Gradskog vijeća Grada Rijeke i Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno prometnih površina u zimskim uvjetima koji donosi gradonačelnik Vojko Obersnel.

Komunalni redar Grada Rijeke može rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama čišćenje snijega i leda, predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i naplatiti globu na licu mjesta.

Sol za posipanje možete nabaviti putem tvrtki:

Skip to content