Počevši od 29. ožujka 2021. godine utvrđuju se nove upute vezano uz održavanje redovnih sjednica vijeća mjesnih odbora i privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave, svim postojećim (dosadašnjim) korisnicima na način i pod uvjetima određenim sukladno Zaključku gradonačelnika. Danom stupanja na snagu ovih Uputa prestaju važiti sve ranije upute.

Na temelju odredbi Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije („Narodne novine“ broj 28/21 i 30/21) u objektima mjesne samouprave ponovo se zabranjuje održavanje svih vrsta okupljanja odnosno aktivnosti osim održavanja sjednica odnosno sastanaka.
Sukladno navedenim propisima i Odluci o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski („Narodne novine“ broj 111/20) te ranijim Uputama za kolektive i poslodavce Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) od 25. lipnja 2020. i drugim općim i posebnim uputama i preporukama HZJZ, prilikom korištenja prostora potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Dnevno je dopušteno održavanje samo jedne (1) sjednice/sastanka u vremenu od 17 do 22 sata.
 2. Zabranjuje se pristup u prostor svim osobama čija je tjelesna temperatura viša od 37,2 C, odnosno ako osoba ima bilo koje znakove bolesti COVID-19 (poteškoće u disanju, a osobito suhi kašalj i kratki dah, grlobolja, gubitak osjeta mirisa, okusa ili promjena okusa).
 3. U prostoru može boraviti 1 (jedna) osoba na 4 m², ali najviše 15 (petnaest) sudionika neovisno o površini.
 4. U prostoru se mora poštivati stroga mjera fizičkog distanciranja od najmanje 2 (dva) metra u svim smjerovima.
 5. Korisnik prostora u zahtjevu za privremeno korištenje prostora mora navesti očekivani broj prisutnih (u rubrici: Napomena korisnika).
 6. Tajnik je obvezan na ulazu u poslovni prostor jasno istaknuti obavijest o obvezi održavanja razmaka i o najvećem broju korisnika
 7. Boravak u prostoru potrebno je skratiti do najviše 120 minuta (2 sata) po sjednici/sastanku
 8. U prostoru je obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na pravilan način (tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos),
 9. Maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje HZJZ
 10. Korisnik prostora dužan je za prisutne osigurati sredstva za dezinfekciju ruku (dispenzer)
 11. Korisnik prostora dužan je osigurati vrećice za odlaganje otpada te iste iznijeti iz prostora
 12. Korisnik prostora dužan je dezinficirati prostor nakon korištenja (površine koje su se dodirivale: kvake, stolovi, stolice, pod)
 13. Korištenje sanitarnih prostorija nije dopušteno, osim u objektima u kojima postoje dva ili više sanitarna čvora, koji je korisnik dužan dezinficirati nakon korištenja
 14. Korisnik prostora dužan je voditi i čuvati evidenciju prisutnih koja sadrži najmanje sljedeće podatke: mjesto i vrijeme održavanja sastanka te ime i prezime, adresu i broj telefona svih prisutnih.
 15. Korisnik prostora dužan je poštivati sve ostale važeće opće i posebne preporuke HZJZ-a za sprečavanje zaraze COVID-19.